Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Vairuotojo profesija yra neprognozuojama ir stipriai susijusi su pristatymo laiku. Be to, yra griežtos juridinės taisyklės, kurių turi būti laikomasi. Šių veiksnių rezultatas yra atliekamos įvairios procedūros, kurias taiko vairuotojai su geresniu ar blogesniu rezultatu, tam kad palengvintų savo darbo laiką.

Reikalavimas 041 ir 042

Šioje srityje, kaip tai gali atrodyti, atėjo į pagalbą vienos minutės taisyklė. Ją lemia techniniai tachografų reikalavimai, pagaminti po 2011 m. spalio 1 d., kurie atitinka Komisijos reglamento (ES) Nr. 1266/2009 reikalavimus ir ypač:

– Reikalavimą 041. Konkrečioje laikrodžio minutėje, jei vairavimas buvo įregistruotas kaip veiksmas minutėje prieš ją ir minutėje iš karto po jos, tai visa ši minutė laikoma, kad per ją buvo vairuojama.

– Reikalavimą 042. Konkrečiojoje laikrodžio minutėje, jeigu jinai netraktojama, kad per ją buvo vairuojama, pagal aukščiau nurodytus reikalavimus 041, visa tokia minutė laikoma kaip vienas veiksmas, kuris truko ilgiausiai per šią minutę (arba kuris truko vėliau, tuo atveju jeigu du veiksmai buvo atlikti per vienodą laiką).

Tai reiškia, kad tachografas įrašo tokį kelio statusą, kuris yra dominuojantis. Tai yra, jei tam tikroje minutėje 29 sekundes buvo vairavimo ir 31 poilsio – tai visa minutė bus laikoma kaip poilsis.

DĖMESIO!

Tai taikoma tik vežėjams, dirbantiems labai trumpuose maršrutuose. Dažnai sustojant „1 minutės taisyklė” gali žymiai sumažinti registruotą vairavimo laiką. Kai kuriais atvejais, tokiu būdu gali susidaryti iki pusės valandos.

Vienos minutės taisyklė vairuotojo poilsio laiko metu

Kas kita yra šios taisyklės taikymas privalomojo poilsio metu. Pertraukos laikotarpyje vairuotojas privalo ilsėtis ir jis negali vairuoti automobilio net vienos sekundės. Net jei išrašas iš kortos neparodys važiavimo pertraukos metu, jie bus įrašyti į tachografą per įrašą kitame įrangos lizde kartu su greičiu atliekamu privažiuojant.

Inspektorius turi teisę tikrinti tachografą ir bet kokie įrašai apie transporto priemonės judėjimą privalomos pauzės metu bus laikomi kaip sukčiavimas ir bus nubaustos griežtomis nuobaudomis. Ne paslaptis, kad griežtai laikytis nuostatų dėl maršruto, dažnai yra sunku.

Taigi, kas tokiais atvejais, kai nėra laisvos vietos automobilių stovėjimo aikštelėje o vairuotojas sustos kažkur nuošalyje ir pradės pauzę belaukiant laisvos stovėjimo vietos, o po tokios vietos atsiradimo jis nori į ją pavažiuoti?

Na, atsakymas toks: paprastai laikantis nuostatų negali to padaryti. 1 minutės taisyklė čia netaikoma.

Už ką gresia nuobaudos?

Kai kurie vairuotojai pasakytų, kad tokiais atvejais taikomas straipsnis 12WE 561/2006, kuris skamba taip:

Su sąlyga, kad tai nesutrukdytų kelių eismo saugumui ir leidžia pasiekti transporto priemonei tinkamą vietą sustojimui, vairuotojas gali nukrypti nuo 6-9 straipsnio tiek, kiek būtina siekiant užtikrinti žmonių, transporto priemonių ar krovinio saugumą. Vairuotojas nurodo tokio sprendimo priežastį ranka tachografo registracijos lape ar spaudinyje iš tachografo, arba darbo plane ne vėliau kaip atvykus į sustojimo vietą.

Tačiau atsiminkime, kad būtų galima remtis šia nuostata turi būti konkrečios specifinės nuorodos:

1) tai nekelia pavojaus kelių eismo saugumui – nepriimtinas darbo pratęsimas daugiau kaip pvz. 4 val. ar automobilio vairavimas visą poilsio laikotarpį,

2) tiek, kiek būtina siekiant užtikrinti saugumą žmogui, transporto priemonei ar kroviniui – aplinkybės turi aiškiai kelti grėsmę nurodytoms aukščiau priežastims ir atsirasti per neįmanomus nuspėti įvykius. Pvz.:automobilio perstatymas pagal pareigūnų nurodymus, vietos užleidimas specialioms transporto priemonėms, staigaus pavojaus atsiradimas (gaisras).

Taigi, jei vairuotojas bus aukščiau minėtoje situacijoje ir kaip 12 straipsnio pagrindimą pažymės būtinumą pakeisti stovėjimo vietą į geresnę, tai tokio argumento nepakaks. Kontroliuojantis inspektorius esant tokiai situacijai nurodys vairuotojui į nerūpestingą stovėjimo vietos pasirinkimą.

Atminkite, kad kiekvieną kartą, kai mes vadovaujamės 12 straipsniu, mūsų argumentai turi būti konkretūs ir visapusiški, ir svarbiausia patenkinantys sąlygas.

Reikia vengti pradėti pauzę kamštyje arba per iškrovimo darbus

Vairuotojai dažnai pradeda privalomos pertraukos pakrovimo, iškrovimo metu arba kamščiuose. Tokiais atvejais kartais reikės pavažiuoti, todėl rekomenduojame Jums susilaikyti pradėti pauzę tokiais atvejais, nes per kontrolę nebus galima išvengti baudų už tokios rūšies pažeidimus.

Apibendrinant, kontrolės institucijos visoje Europos Sąjungoje žino, kad 1 minutės taisyklė dažnai gali būti naudojama norint paslėpti faktinį darbą, todėl gana griežtai kontroliuoja ir priima tik pagrįstus paaiškinimus, kurie nepažeidžia taisyklių. Todėl vienos minutės taisyklė darbo laike yra tikrai legenda, kuri gali mums daug kainuoti.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros