Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Lenkijos vyriausybė priėmė įstatymo projektą, skatinantį naujas investicijas. Jos pagrindinės prielaidos – mokesčių lengvatos priklauso ne tik nuo investicijos vietos, tačiau nuo jos pobūdžio bei sukurtų darbo vietų kokybės. Naujas įstatymas pakeis Lenkijos specialiųjų ekonominių zonų veikimo taisykles.

Verslo ir technologijų ministro pasiūlytas įstatymo projektas pristato „verslininkų naujų investicijų rėmimo mechanizmą Lenkijoje” – rodo vyriausybės informacijos centras.

Specialios ekonominės zonos veikia jau 24 metus. Tuo pačiu pagrindu. Laikas keisti ir reguliuoti jų veiklą prie kintančių ekonominių tendencijų. Mes orientuojamės į ambicingus projektus, kurie turės teigiamą poveikį mūsų ekonomikai. Plačiau atsigręžėme į MVĮ (mažos ir vidutinės įmonės) kurios mažai buvo atstovaujamos zonose, sako verslumo ir technologijų ministrė Jadvyga Emilevič.

Pagal naujas taisykles, mokesčių lengvatas bus galima gauti visoje Lenkijos teritorijoje (be teritorinių apribojimų), bet su tikslu išlaikyti taisykles.

Svarbiausios projekto gairės – mokesčių lengvatos priklausys nuo:

– investicijų vietos – projekto pobūdžio – sukurtų darbo vietų kokybės.

Skatinimai investuoti

Pokyčių tikslas yra padidinti „investicijų Lenkijoje patrauklumą per palankias sąlygas imtis ambicingų komercinių planų įgyvendinimą šalyje. Projektas yra vienas iš ramsčių atsakingų už vystymąsi – kapitalo plėtros strategiją”, skaitome pranešime.

Iki šiol teritorija taikoma paramai (viso 14 LEZ) buvo 25 tūkst. ha, t. y. vos 0,08 % šalies teritorijos.

Prieš keletą savaičių Lenkijos senatoriai pritarė įstatymo projektui.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros