Vokiškos sunkvežimių kontrolės procedūros. Ko vairuotojai turėtų tikėtis iš BAG?

Vokiškos sunkvežimių kontrolės procedūros. Ko vairuotojai turėtų tikėtis iš BAG?

Vokiškos sunkvežimių kontrolės procedūros. Ko vairuotojai turėtų tikėtis iš BAG?

Federalinė krovinių transporto tarnyba (BAG) išsamiai paaiškino, kaip atliekami kelių patikrinimai. Į ką vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį? Ką gali patikrinti BAG pareigūnai? Tarnyba primena iš ES ir Vokietijos teisės aktų kylančias taisykles.

BAG paskelbė informacinę brošiūrą, kurioje pateikia išsamią informaciją apie Vokietijoje atliekamų kelių patikrinimų eigą. Patyrusiems vairuotojams tai nebus naujovė, tačiau verta juos priminti.

Tarnyba yra įgaliota sustabdyti užsienio ir Vokietijos transporto priemones, naudojamas krovininiam transportui, bei autobusus ir kelioninius autobusus. BAG dažnai bendradarbiauja su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, su policija, muitine arba verslo vykdymo priežiūros institucija, o taip pat bendradarbiauja su kitomis įstaigomis tarptautiniu lygiu.

Informavimas apie kontrolę

Per patikrinimą kelyje tarnybos gestais rodo vairuotojui, kad važiuotų į artimiausią automobilių stovėjimo aikštelę. Jei patikrinimai atliekami poilsio ir stovėjimo aikštelėse netoli greitkelių, federalinių ir šalies kelių – informacija rodoma naudojant LED lentas.

Transporto priemonės nukreipiamos kontrolei šiuo ženklu:

BAG

Be to, vairuotojas gali būti pakviestas kontrolei per transporto priemonės registracinių numerių rodymą (Kennzeichen).

BAG

Už informacijos ženkluose nesilaikymą gresia 300 Eur bauda.

Kontrolierių užduotys ir įgaliojimai

Atliekant patikrinimus kelyje, pagal Vokietijos krovinių vežimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį (GüKG), BAG gali patikrinti:

– ar vairuotojas turi dokumentus (vairuotojo pažymėjimą, lydimąjį dokumentą, draudimo polisą nuo atsakomybės už prekių sugadinimą) ir darbo pažymėjimą (prie skaitmeninio tachografo vairuotojo kortelė ir visi rankiniu būdu užrašyti įrašai ir spaudiniai, atlikti šią dieną ir per 28 praėjusias kalendorines dienas),

– įstatymais nustatyta naudojimąsi tachografu, laikantis vairavimo ir poilsio laikotarpių,

– ar laikomasi atitinkamų teisinių nuostatų dėl leidimo gyventi, darbo leidimų ir socialinio draudimo,

– ar laikomasi leistinų matmenų, ašių apkrovų, bendrojo svorio ir krovinio apsaugos bei transporto priemonių, priekabų ir transporto priemonių junginių techninę būklę,

– ar laikomasi pavojingų medžiagų vežimo taisyklių,

– krovinių vežimui naudojamų motorinių transporto priemonių techninę būklę (techninė apžiūra kelyje),

– ar laikomasi draudimo vairuoti sekmadieniais ir valstybinėmis šventėmis bei vasaros apribojimais.

Jei yra kokių nors pažeidimų, BAG pareigūnai, priklausomai nuo pažeidimo, gali pateikti įspėjimą arba parengia protokolą, kurio pagrindu pradedama pažeidimo nagrinėjimo procedūra teisme. Vairuotojams, dirbantiems užsienio įmonėse, paprastai tokiu atveju reikalingas yra užstatas. Jei vairuotojas negali sumokėti visos baudos iškarto, kontrolieriai gali uždrausti jam toliau važiuoti.

Savaitės poilsio kontrolė

2017 m. gegužės 25 d. Vokietijoje įsigaliojo draudimas daryti 45 valandų poilsį transporto priemonės kabinoje (Vokietijos teisės aktų pritaikymas prie ES reglamento (EB) Nr. 561/2006).

„Vežėjas privalo užtikrinti, kad vairuotojas atsiimtų reguliarų savaitės poilsį ne transporto priemonėje, o miegui pritaikytoje vietoje“ – skaitome brošiūroje.

Už reguliaraus savaitės poilsio praleidimą sunkvežimyje, baudžiamas tiek vežėjas, tiek vairuotojas. Verslininkui gresia bauda iki 1500 Eur, o darbuotojui – iki 500 Eur.

Baudą už 45 valandų pertraukos praleidimą kabinoje galima išrašyti tik tada, kai vairuotojas buvo užkluptas nusižengimo vietoje. Kontrolieriai taip pat neturi teisės reikalauti sąskaitos už viešbutį ar kito dokumento, patvirtinančio, kad poilsis buvo daromas ne transporto priemonėje.

Kaip vairuotojas turėtų elgtis BAG patikrinimo metu, paaiškina Paulas Reichas (Paul Reich) iš „Translawyers“ advokatų kontoros:

Visų pirma, reikia pabrėžti, kad visi bandymai išvengti užstato patikrinimo metu, dėl vėliau priskirtos baudos, yra neveiksmingi. Žinoma, kai kontrolės tarnybos nori paskirti pernelyg didelį užstatą arba nepagrįstai sulaikyti, tai gali būti prieštaravimo priežastis. Tačiau reikia prisiminti, kad kiekviena kontrolė turėtų būti vertinama atskirai, geriausiai pasinaudoti vokiško teisininko paslaugomis, kuris gali pateikti savo nuomonę telefonu atitinkamai kontrolės tarnybai – paaiškina advokatas.

Neapmokytas darbuotojas, tai „brangus“ darbuotojas, todėl verta jį paruošti galimam BAG patikrinimui. Paulas Reichas pateikia keletą praktinių patarimų:

Prieš išvykdami patikrinkite, ar vairuotojas turi visus reikiamus dokumentus ir ar šie dokumentai atitinka faktinę būklę, įskaitant:

– vairuotojo pažymėjimą,

– transporto priemonės dokumentus,

– vairuotojo vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių registrą,

– krovinių sąrašą,

– bendruosius leidimus,

– specialiuosius leidimus.

Jei patikrinimo metu kontrolieriai iškels abejones, vairuotojas yra teisiškai įpareigotos teikti informaciją apie:

– savo asmens duomenis,

– įmonės duomenis,

– duomenis apie gabenamą krovinį.

Labai svarbu:

– Neduoti jokių parodymų dėl faktinės būklės,

– Neieškoti pasiteisinimų,

– Nenurodyti kito „kalto“,

– Nei žodžiu, nei raštu nepripažinti kaltės,

– Gavus administracinę nuobaudą „Bußgeldbescheid“ – nemokėti,

– Kalbėti anglų kalba arba bandyti išsisukti vokiečių kalbos nežinojimu,

– Jei įmanoma, padaryti šio atvejo savo foto dokumentaciją, nepriklausomai nuo kontrolės tarnybos atliekamų veiksmų.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi