TransInfo

Apelujemy o wycofanie Pakietu Mobilności. Kryzys wywołany COViD-19 wymaga szczególnych działań

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Z dosyć dużym zaniepokojeniem i zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że mimo szalejącej na całym świecie pandemii COViD-19, której skutki gospodarcze w coraz większym stopniu odczuwa cała europejska gospodarka, a branża transportu drogowego w szczególności, Rada Unii Europejskiej kontynuuje prace nad Pakietem Mobilności. Świadczą o tym kolejne wyznaczone w najbliższych dniach terminy formalnych posiedzeń organów i komitetów Rady.

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że długofalowym skutkiem kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, będzie upadłość znacznej części europejskich przewoźników, w szczególności tych ze słabiej rozwiniętych państw unijnych. Z kolei firmy, którym uda się przetrwać ten kryzys, jeszcze przez wiele lat będą osłabione pod względem ekonomicznym, a ich zdolność przewozowa może być niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb odradzającej się europejskiej gospodarki.

Mając na uwadze powyższe konsekwencje obecnego kryzysu i negatywny wpływ na efektywność europejskiego systemu transportowego proponowanych w Pakiecie Mobilności rozwiązań, uważamy że w interesie europejskiej gospodarki, a także samej branży transportowo-logistycznej należy zawiesić prace nad Pakietem, a następnie wycofać się z przyjętych dotychczas regulacji.

Kryzys wymaga także podjęcia szeregu innych środków przez władze Unii Europejskiej i wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty. Dlatego też związek pracodawców Transport i Logistyka Polska 19 marca zwrócił się do tych władz z apelem o:

– zawieszenie prac i następnie wycofanie Pakietu Mobilności;

– czasowe zawieszenie stosowania przepisów o pracownikach delegowanych wobec kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy;

– czasowe zawieszenie ograniczeń w wykonywaniu przewozów kabotażowych;

– czasowe zawieszenie przepisów rozporządzenia 561/2006;

– czasowe zawieszenie przepisów w zakresie szkoleń okresowych kierowców;

– zobowiązania państw członkowskich UE do wydania zarządzeń/poleceń utrzymujących dostępność dla kierowców sanitariatów w czasie kryzysu COVID-19;

– wypracowanie w UE przepisów ograniczających odpowiedzialność przewoźników, operatorów transportowych i spedytorów z tytułu zawartych umów przewozu w związku z wirusem COVID-19.

Fot. Straż Graniczna/Twitter

Tagi