Strona główna

/

Transport

/

Będzie łatwiej zatrudnić cudzozi...

Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca. Ważne zmiany w prawie, szczególnie dla przewoźników
Fot. Trans.INFO

Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca. Ważne zmiany w prawie, szczególnie dla przewoźników

Obcokrajowcy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Armenii będą mogli pracować w Polsce na podstawie oświadczenia już nie 6 miesięcy, ale aż 24 - wynika z przepisów dotyczących legalizacji pobytu, przyjętych w tym tygodniu przez Sejm.

Obcokrajowcy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Armenii będą mogli pracować w Polsce na podstawie oświadczenia już nie 6 miesięcy, ale aż 24 - wynika z przepisów dotyczących legalizacji pobytu, przyjętych w tym tygodniu przez Sejm.

Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca. Ważne zmiany w prawie, szczególnie dla przewoźników
Fot. Trans.INFO

W znowelizowanej ustawie nie brak zapisów, które będą szczególnie ważne m.in. dla przewoźników. Nic dziwnego – brak kierowców jest dziś w dużym stopniu rekompensowany przez przybyszy zza wschodniej granicy.

Po zmianach w prawie cudzoziemiec nie będzie już musiał, przy staraniu się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, przedstawiać stałego adresu, pod którym będzie mieszkał w naszym kraju. Podobnie zniesiony został wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu.

Zamiast tego wprowadzony został wymóg wypłacania obcokrajowcom wynagrodzenia na poziomie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę zatrudnienia.

Ponadto wprowadzono również m.in. ułatwienia przy składaniu wniosków o Kartę Polaka oraz, co może się okazać szczególnie ważne dla przewoźników – przyspieszoną procedurę otrzymywania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce dla tych osób, które będą zajmować stanowiska o strategicznym znaczeniu dla naszej gospodarki.

Jakie to będą stanowiska – określi minister właściwy do spraw gospodarki, jednakże wiele wskazuje na to, że może chodzić np. o kierowców zawodowych. Tym bardziej, że ich niedobór szacowany jest w Polsce na poziomie niemal 124 tys. osób.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)