KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Rozpoczęły się testy innowacyjnego, cyfrowego narzędzia zarządzania przestrzenią magazynową. Przygotowany przez ID Logistics oraz Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP) trójwymiarowy model wielkopowierzchniowego centrum logistycznego w Mszczonowie ma ułatwić planowanie przestrzeni magazynowej oraz wspierać optymalizację procesów logistycznych. 

Skaning laserowy znany jest w przemyśle, ale w gospodarce magazynowej nie był do tej pory stosowany z uwagi na wysokie koszty tradycyjnych metod skanowania. Możliwe stało się to dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – mówi Sławomir Hemerling-Kowalczyk (GIAP)

Do stworzenia modelu 3D użyto technologii NavVis, opierającej się na skanowaniu obiektów za pomocą robota M3. To jedna z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych metod skaningu laserowego. Prace odbyły się dwuetapowo. Najpierw robot (sześć kamer o wysokiej rozdzielczości i trzy skanery laserowe), przez 15 godzin (pokonał w tym czasie 8,4 km) skanował wnętrze centrum logistycznego (łączna powierzchnia 45 tys. mkw.), w tym część magazynową, biurową i zaplecze socjalne. Pozyskano kompleksowe dane przestrzenne w postaci panoramicznych zdjęć oraz tzw. “chmury punktów”. Drugi etap stanowiła obróbka zebranego materiału, przeprowadzona na zewnętrznych serwerach GIAP. Rezultatem jest model 3D obiektu, dostępny za pomocą aplikacji webowej IndoorViewer. Aplikację połączono z systemem kamer przemysłowych, dzięki czemu, po zaznaczeniu punktu na mapie symbolizującego kamerę można natychmiast zobaczyć rejestrowany przez nią obraz.

b1a861bb-04b5-4639-9c45-45f7a29a2f81?server=place1

Zeskanowanie centrum logistycznego pozwala na jego prezentację w technologii VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), za pomocą okularów VR.

 Jest to pierwszy taki projekt w środowisku magazynu wielkopowierzchniowego – podkreśla Piotr Krasoń (ID Logistics)

Testy mają wykazać, jak efektywnie można wykorzystać model 3D i powstałą tym samym trójwymiarową mapę do cyfrowego zarządzania przestrzenią. Przy planowaniu przestrzeni magazynu kluczowe znaczenie ma możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów i mierzenia odległości pomiędzy różnymi punktami na mapie. Dzięki nawigacji czyli wyznaczaniu najlepszych tras prowadzących z punktu A do punktu B możliwe będzie np. wirtualne projektowanie tras dla magazynierów, przejazdu wózków widłowych czy wytyczanie dróg ewakuacyjnych. Korzyści przyniesie też możliwość dokładnego mierzenia kubatury wnętrza magazynu i biur, podgląd i pomiar sieci instalacji, automatyczne tworzenie planów rozmieszczenia regałów czy inwentaryzacja obiektów (z dokładnością do 0,5 cm). Dzięki trójwymiarowej mapie obiektu możliwe będzie także przekazywanie informacji o elementach wyposażenia magazynu, np. gaśnicach, rampach przeładunkowych czy paletach z towarami. W przypadku powtórnego skanowania, pozyskane zostaną zmiany, jakie zaszły w skanowanym obiekcie z dokładnością do 1 cm.  

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu