Czesi i Hiszpanie wprowadzają nowe restrykcje. Jak te obostrzenia mają się do transportu drogowego towarów?

Czesi i Hiszpanie wprowadzają nowe restrykcje. Jak te obostrzenia mają się do transportu drogowego towarów?

Od 11 maja w Czechach obowiązują nowe przepisy w związku z koronawirusem. Także Hiszpanie zdecydowali się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń mających na celu ograniczenie pandemii. Drogowy transport towarów nie jest jednak nimi objęty. 

Czesi od początku tego tygodnia zakazują cudzoziemcom wjazdu na terytorium kraju. Wyjątek stanowią tu obcokrajowcy posiadający zezwolenie na pobyt stały, cudzoziemcy mający zezwolenie na pobyt czasowy powyżej 90 dni oraz pracownicy transportu międzynarodowego

Jak tłumaczy czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przez pracowników transportu międzynarodowego należy rozumieć: 

  • kierowców ciężarówek (asystentów kierowców nie uważa się za kierowców, dlatego zwolnienie ich nie dotyczy),
  • kierowców autobusów,
  • załogi pojazdów zarządców dróg,
  • załogi samolotów,
  • maszynistów, załogi pociągów,
  • kapitanów statków i załogi statków towarowych
  • kierowców pojazdów do 9 pasażerów, którzy przewożą jedną z powyższych kategorii osób do miejsca pracy i z powrotem oraz puste podróże związane z tymi przewozami. Kierowca musi być jednak zatrudniony w tej samej firmie, co przewożone osoby,
  • kierowców pojazdów towarzyszących przy nienormatywnym transporcie ładunków (przewoźnik lub organizacja odpowiedzialna za transport musi dostarczyć dokumentację uzupełniającą). 

Kwarantanna w Hiszpanii

Z kolei Hiszpanie wprowdzą w tym tygodniu 14-dniową kwarantannę dla osób wjeżdżających na terytorium kraju. Nowy przepis będzie obowiązywał od 15 maja aż do momentu zakończenia stanu wyjątkowego. Pracownicy transgraniczni, kierowcy i załogi, a także pracownicy służby zdrowia, którzy przemieszczają się w ramach wykonywanej pracy, są zwolnieni z kwarantanny, pod warunkiem że nie mieli kontaktu z osobami, u których zdiagnozowano chorobę.

Fot. Pixabay/499585

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty