Przedłużenie uprawnień kierowców w związku z pandemią koronawirusa. Zobacz, które kraje je wprowadziły

Przedłużenie uprawnień kierowców w związku z pandemią koronawirusa. Zobacz, które kraje je wprowadziły

Pandemia koronawirusa zmusiła państwa Unii Europejskiej do stosowania wielu odstępstw dla drogowych przewozów towarowych. Obejmują one między innymi przedłużenie uprawnień kierowców zawodowych, którzy nie mają obecnie możliwości odbycia szkolenia.

Mimo że kraje członkowskie próbują usprawnić przepływ towarów w Europie, to podejmowane przez nie działania nie są skoordynowane, co rodzi pewne problemy i budzi wiele wątpliwości. Dotyczy to różnych kwestii, jak np. rozluźnienia zakazów ruchu ciężarówek, złagodzenia przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców, które w niemal każdym państwie wyglądają inaczej. Podobnie jest w przypadku przedłużenia ważności uprawnień truckerów. Dlatego postanowiliśmy zebrać dla Was informacje z innych krajów UE, które wprowadziły takie rozwiązanie.

Polska

W Polsce ważność prawa jazdy (również zagranicznego), świadectwa kierowcy, uprawnień do kierowania pojazdami, została wydłużona, z uwagi na pandemię koronawirusa wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. 18 kwietnia. 

Rozwiązanie dotyczy m.in. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie:

–  kwalifikacji wstępnej,

– kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej,

– ukończenie szkolenia okresowego.

Dokumenty te, jeśli utraciły ważność w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nadal mogą być używane. Po ogłoszeniu końca któregoś z powyższych stanów, właściciel dokumentu będzie miał 60 dni na wykonanie niezbędnych badań oraz szkoleń i przedłużenie ważności dokumentów.

Ponadto, z uwagi na pandemię zawieszone zostały również:

  • szkolenia okresowe w transporcie drogowym,
  • obowiązki przechodzenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych, jakie ciążyły na osobach ubiegających się o pracę kierowcy.

Również w tym przypadku po ustaniu ogłoszonego stanu epidemii lub zagrożenia nią, wspomniane badania trzeba będzie przejść, w ciągu 60 dni.

Niemcy

Niemcy jeszcze w marcu br. wprowadziły podobne ułatwienie dla kierowców, by zapewnić ciągłość łańcucha dostaw w dobie pandemii. Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) wstrzymał się od sankcjonowania braku uprawnień kierowców potwierdzonych kodem 95. Ze względu na pandemię, odbycie szkolenia i odnowienie przez kierowców uprawnień jest niemożliwe, stąd ustępstwo niemieckiego urzędu. Z infromowacji przekazanych redakcji Trans.INFO przez BAG wynika, że odstępstwo dotyczy zarówno niemieckich, jak i zagranicznych kierowców ciężarówek. 

W odniesieniu do wygaśnięcia ograniczonego prawa jazdy w klasach C i D, kraje związkowe w Niemczech zgodziły się na równoległą procedurę. 

BAG podkreśla jednak, że uzyskanie tymczasowego wpisu kodu 95 lub tymczasowego przedłużenia prawa jazdy a także nieegzekwowanie kar za naruszenia w tym zakresie, nie zwalnia kierowców od podstawowego obowiązku spełnienia wymogów, gdy skończy się pandemia.

Holandia

Również Holandia wprowadziła wyjątki dla dokumentów w transporcie. “Wszystkie licencje, kod 95, ADR lub inne potrzebne dokumenty, których nie można było przedłużyć z powodu COVID-19, są ważne do 1 czerwca 2020 r. (chyba, że wyjątek ten zostanie odwołany wcześniej). Dotyczy to wszystkich kierowców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych” – poinformował redakcję trans.iNFO związek przewoźników Transport en Logistiek Nederland.

Hiszpania

Hiszpania, jako jeden krajów z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa, także przedłużyła ważność niektórych dokumentów.

Wszelkie licencje, zezwolenia i prawa jazdy, które wygasają w stanie wyjątkowym, przedłużają się automatycznie do 70 dni po jego zakończeniu. Ważność tymczasowych zezwoleń wydłuża się do 60 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego” – dowiedzieliśmy się od hiszpańskiej federacji związków transportowych Fenadismer.

Bruksela chce jednolitych zasad

Mnogość i różnorodność odstępstw stosowanych w krajach UE w związku z pandemią może nastręczać problemów w trasie przez Europę. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła niedawno projekt rozporządzenia, w którym przewiduje wprowadzenie takich samych środków dla transportu drogowego towarów w całej Wspólnocie. 

Projekt obejmuje one m.in.:

Przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2003/59/WE

1. Terminy ukończenia szkolenia okresowego, które zgodnie z jego przepisami upłynęły między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. uważa się za przedłużone o sześć miesięcy. Certyfikaty kompetencji zawodowych pozostają odpowiednio ważne.

2. Ważność oznakowania zharmonizowanego kodu unijnego 95 sporządzonego przez właściwe organy albo na prawie jazdy, albo na karcie kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowych uznaje się za przedłużone o sześć miesięcy od daty wskazanej na każdym takim prawie jazdy lub karcie.

3. Ważność kart kwalifikacji kierowcy, które wygasną między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uważa się za przedłużone na sześć miesięcy od administracyjnej daty ważności wskazanej na każdej takiej karcie.

Przedłużenie terminów przewidzianych w dyrektywie 2006/126/WE

Ważność prawa jazdy, które zgodnie z tymi przepisami wygasa między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. uważa się za przedłużone nasześć miesięcy od daty, o której mowa w takim prawie jazdy.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty