Istotna zmiana w holenderskiej platformie do zgłaszania delegowania. Sprawdź, co się poprawiło

Istotna zmiana w holenderskiej platformie do zgłaszania delegowania. Sprawdź, co się poprawiło

Po Francji, Niemczech, Włoszech i Austrii, do listy krajów z obowiązkowym zgłaszaniem pracowników oddelegowanych, dołączyły Niderlandy (do niedawna Holandia). Podobnie jak w innych przypadkach przygotowany został dedykowany portal zgłoszeniowy. Niestety i tym razem nie obeszło się bez mniejszych lub większych kłopotów podczas zgłaszania kierowców. Jednak od dzisiaj pojawiły się istotne zmiany.

Obowiązek zgłaszania pracowników wchodzi w życie 1 marca 2020 roku, a są nim objęci kierowcy oddelegowani, którzy wykonują transport międzynarodowy lub kabotaż. Dodatkowo zgłoszeniu podlegają również ci kierowcy, którzy wykonują przewozy w ramach samozatrudnienia. Co ważne: obowiązkowemu zgłoszeniu nie podlega tranzyt.

Warto też wspomnieć, że ustanowiony został półroczny okres przejściowy i kary przewidziane za niedopełnienie nowych obowiązków nie będą nakładane do 1 września br.

Aktualizacja platformy

Do portali zgłoszeniowych powinniśmy być już przyzwyczajeni. W większości różnią się one wyglądem strony i ewentualnym zakresem danych, jakie wymagają od nas formularze. Do niderlandzkiego systemu zalogujemy się poprzez stronę: https://meldloket.postedworkers.nl.

Od dzisiaj zaczęła obowiązywać zmiana w holenderskiej platformie internetowej do zgłaszania delegowanych pracowników. Wprowadzona zmiana z pewnością ułatwi zgłaszanie kierowców. Z uwagi na wprowadzoną zmianę formularz w pełni został dostosowany do branży transportowej.

Przypominamy, że przed wprowadzeniem zmiany, podczas wypełniania formularza należało podać adres osoby do kontaktu, który był obowiązkowy. Ponadto osobą do kontaktu mógł być pracownik oddelegowany. Dla branży transportowej takie rozwiązanie sprawiało wiele trudności, ponieważ kierowca wykonujący transport międzynarodowy lub kabotaż nie miał stałego adresu.

Wprowadzona zmiana w formularzu w pozycji adres osoby kontaktowej umożliwia zaznaczenie, że dana osoba do kontaktu nie posiada adresu na terenie Niderlandów. Po zaznaczeniu tej opcji, pozostałe wymagane dane znikają i osoba dokonująca zgłoszenia może przejść do dalszej części formularza.

Czas oddelegowania

Według jednostki niderlandzkiego ministerstwa, bezpośrednio odpowiedzialnej za portal zgłoszeniowy, możemy zgłosić oddelegowanie dla transportu na okres jednego roku. Niemniej jednak w przypadku samozatrudnienia w transporcie istnieją dalsze wymogi dla zgłoszenia rocznego dla pracy na terenie Niderlandów. Są to:

– praca w sektorze podlegającemu obowiązkowi zgłoszenia,

– posiadanie siedziby w promieniu 100 km od granicy z Holandią,

– w poprzednim roku kalendarzowym wykonane co najmniej 3 przewozy międzynarodowe na terenie Niderlandów lub dokonanie ważnego zgłoszenia w poprzednim roku kalendarzowym,

– zarejestrowanie w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze w sąsiednim kraju.

Wysokość płacy minimalnej

Ogólnie przyjęta stawka płacy minimalnej w Holandii wynosi 9,54 euro. W traktacie związkowym, obowiązującym do 31 grudnia 2019 r., kierowcy oddelegowania zostali wyjęci spod obowiązywania układu związkowego dla kierowców holenderskich (układ ten miał zastosowanie do umów z holenderską firmą). Na razie brak jest informacji o nowym układzie związkowym dla kierowców (miał on obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.).

Wystosowaliśmy więc zapytanie do niderlandzkiego rządu dotyczące układu związkowego. Oczekujemy oficjalnego pisma w tej sprawie

Delegowanie kierowcy w Holandii – poradnik do pobrania

Burza, jaka pojawiła się w branży kilka dni temu i chaosie, jaki zapanował w firmach, wywołane były przez wiele niejasnych sygnałów oraz brak potwierdzenia informacji przez holenderskie ministerstwo. To wprowadziło panikę i zdezorientowanie.

W takich sytuacjach zawsze doradzamy spokój. Warto odczekać kilka dni, przeanalizować sytuację z większym dystansem. Dlatego też, po dzisiejszych wiadomościach uzyskanych przez naszych ekspertów bezpośrednio od przedstawicieli holenderskiego rządu, możemy zaproponować poradnik zawierający najnowsze aktualizacje związane z portalem holenderskim. Zapraszamy do kontaktu pod adresem holandia@itd-pip.pl

Fot. Pixabay/MabelAmber

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty