Niderlandy wprowadzają nowy obowiązek dla przewoźników delegujących kierowców. Wkrótce wejdzie w życie

Niderlandy wprowadzają nowy obowiązek dla przewoźników delegujących kierowców. Wkrótce wejdzie w życie

1 marca 2020 r. Niderlandy (do niedawna Holandia) uruchomią elektroniczny system, w którym trzeba będzie dokonywać rejestracji delegowania kierowców realizujących pracę na terytorium tego kraju. 

Zagraniczni kierowcy oraz kierowcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą realizujący przewozy do lub z Niderlandów, bądź kabotaż na ich terytorium (z wyjątkiem tranzytu) są w świetle przepisów pracownikami delegowanymi. Ustawa o warunkach pracy oddelegowanych pracowników w Unii Europejskiej (WagwEU), od 1 marca 2020 r. nakłada na firmy mające siedzibę poza Niderlandami obowiązek zgłoszenia delegowania – donosi niderlandzki związek transportowy “Transport en Logistik Nederland”

W tym celu Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia stworzyło specjalną stronę internetową: www.postedworkers.nl, poprzez którą należy dokonać rejestracji i zgłoszenia. Witryna jest dostępna również w języku angielskim oraz niemieckim.

By uzyskać dodatkowe informacje, należy kliknąć na przycisk “‘Ik heb een tijdelijke opdracht in Nederland’ (po polsku: Mam zlecenie tymczasowe w Holandii, po angielsku: “I have a temporary posting in the Netherlands”, po niemiecku: Ich habe einen befristeten Auftrag in den Niederlanden).

Rejestracja online będzie możliwa już od 1 lutego 2020 r., ale obowiązek powiadomienia obowiązuje od 1 marca 2020 r. Delegowanie pracownika, które rozpoczęło się przed 1 marca br., nie wymaga zgłoszenia elektronicznego – informuje organizacja. Wysokość kar za niedopełnienie nowego obowiązku nie jest na razie znana.

Minimalne wynagrodzenie dla kierowców w Danii

Obowiązek rejestracji w niderlandzkim systemie to nie jedyna dodatkowa formalność, jaka czeka w tym roku polskich przewoźników realizujących przewozy po Europie. Na początku tego roku duński rząd postanowił wprowadzić płacę minimalną dla kierowców delegowanych na terytorium tego kraju. Podobnie jak w Niderlandach, przewoźnicy po wejściu w życie nowych przepisów będą musieli zapisać się w specjalnym duńskim rejestrze. Dzięki temu duńskie służby będą mogły skuteczniej kontrolować kierowców pod kątem otrzymywanego wynagrodzenia.

To pokazuje, że kraje z Europy Zachodniej zaczynają już wprowadzać administracyjne narzędzia do ochrony swoich rynków przed konkurencją z krajów nowej Unii.

Unijne przepisy o delegowaniu

Trzeba też pamiętać, że choć Pakiet Mobilności jeszcze nie obowiązuje, 30 lipca tego roku wejdzie w życie nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia polskich przedsiębiorców jest ograniczenie delegowania w czasie. Oznacza to, że w ramach danego kontraktu pracodawca będzie mógł delegować pracownika przez 12, lub w szczególnych przypadkach 18 miesięcy, a nie jak dotychczas, w praktycznie nieograniczonym czasie. Branża transportowa ma być jednak objęta osobnymi przepisami, ujętymi właśnie w Pakiecie Mobilności.

Fot. Wikimedia.org

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty