Polski

Duńczycy będą skuteczniej walczyć z przeładowanymi truckami. Zmiany od przyszłego roku

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Duńczycy będą skuteczniej walczyć z przeładowanymi truckami. Zmiany od przyszłego roku

Dania, podobnie jak inne państwa członkowskie UE, jest zobowiązana do wprowadzenia rozwiązania pozwalającego na kontrole masy ciężarówek. Wymaga tego rozporządzenie wykonawcze wydane przez Komisję Europejską.

Bruksela wymaga od państw członkowskich skuteczniejszych kontroli masy ciężarówek. Kraje mogą zdecydować między dwoma rozwiązaniami:

– automatycznymi systemami ustanawianynymi w ramach infrastruktury drogowej,

– lub obowiązkowymi pokładowymi urządzeniami ważącymi instalowanymi w pojazdach.

Duński rząd zdecydował już, że trucki nie będą musiały mieć zainstalowanych specjalnych urządzeń pokładowych. Będą za to ważone podczas jazdy – donosi duński portal transportowy lastbilmagasinet.

Kontrole tego typu mają się rozpocząć przed końcem maja 2021 r.

Dania po szczegółowej analizie zrezygnowała z wprowadzenia obowiązkowych pokładowych urządzeń ważących (OBW), które wymagałyby od poszczególnych przewoźników instalacji wspomnianych systemów w każdym nowym pojeździe. 

Zamiast tego Duńczycy wykorzystają umieszczone w infrastrukturze drogowej systemy dynamicznego ważenia (WIM), które będą wyłapywały przeciążone trucki w trakcie jazdy. Technologia ta pozwoli wychwytywać i karać za przeładowanie pojazdów ze wszystkich krajów. Wybór systemów OBW nie dałby takiej możliwości. Duński rząd rozpatruje aktualnie zwiększenie liczby systemów WIM na drogach krajowych. 

Jak będzie w Polsce?

Jak informuje Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, w Polsce pokładowe urządzenia ważące nie będą obowiązkowe w nowych pojazdach ciężarowych, a kontrole ograniczą się do działań ITD.

Wojewódzki inspektor planuje i organizuje kontrole dotyczące mas pojazdów lub zespołów pojazdów w taki sposób, aby obejmowały one co najmniej 5 proc. ogólnej liczby kontroli w zakresie przewozu drogowego, realizowanych w każdym roku kalendarzowym”  – informuje departament. 

Fot. ITD

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty