Europejscy przewoźnicy borykają się z karami w tysiącach funtów za wjazd do londyńskiej strefy niskich emisji

Europejscy przewoźnicy borykają się z karami w tysiącach funtów za wjazd do londyńskiej strefy niskich emisji

Na wielu przewoźników z całej Europy zostały nałożone poważne kary finansowe w związku z wjazdem do londyńskiej strefy niskich emisji (London Low Emission Zone), nawet jeśli ich samochody spełniają normy emisji Euro 4. W niektórych przypadkach kwoty te sięgają dziesiątków tysięcy funtów. Przewoźnicy muszą zrozumieć, w jaki sposób działa londyńska strefa niskiej emisji i co mogą zrobić, aby zakwestionować te kary.

Londyńska strefa niskiej emisji (LEZ) to obszar obejmujący prawie całą stolicę Wielkiej Brytanii. Samochody ciężarowe wjeżdżające do strefy muszą obecnie spełniać przynajmniej normy emisji spalin Euro 4. Jeśli nie spełniają co najmniej tej normy, właściciele ciężarówek muszą uiścić opłatę w wysokości 200 funtów za dzień. Jeśli ich pojazdy wjadą do strefy niskiej emisji bez uregulowania dziennej opłaty, grozi im kara pieniężna w wysokości 1000 funtów za każdy dzień. Ta kwota wzrasta do 1500 funtów, jeśli grzywna nie zostanie zapłacona w ciągu 28 dni.

Konieczna jest rejestracja w bazie LEZ

Samochody ciężarowe, które spełniają przynajmniej normę emisji spalin Euro 4, nie muszą płacić za wjazd do strefy pod warunkiem, że pojazd został zarejestrowany w bazie danych londyńskiej strefy niskiej emisji (dysponują nią władze brytyjskie, które obsługują ten system). Ciężarówki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pojawiają się w tej bazie automatycznie. Nie jest tak jednak w przypadku zagranicznych samochodów.

Z tego względu europejscy przewoźnicy, którzy dowożą swoje towary pojazdami spełniającymi normę Euro 4 do Londynu, muszą wcześniej zarejestrować swoje pojazdy w bazie danych LEZ. Jeśli tego nie zrobią, otrzymają karę w wysokości 1000 funtów za każdy dzień, w którym ciężarówka znajduje się w strefie.

W niektórych przypadkach operatorzy pojazdów zarejestrowanych poza Wielką Brytanią, którzy nie zarejestrowali ich z wyprzedzeniem w LEZ, otrzymali dziesiątki tysięcy funtów kar, nawet jeśli ich pojazdy są zgodne z normami emisji Euro 4,, 5 lub 6.

Jak odwołać się od kary?

Operatorzy logistyczni, którzy zostali ukarani w związku z wjazdem do LEZ, mają prawo zakwestionować nałożone kary składając pisemne oświadczenie. W takich przypadkach obowiązują jednak ograniczenia czasowe i ważne jest, aby wszelkie pisma były starannie przygotowane wraz z potrzebnymi dokumentami.

Pewne rodzaje odwołań z reguły nie stanowią podstawy do zwolnienia z kary. Na przykład niewiedza o istnieniu londyńskiej strefy niskiej emisji nie jest zazwyczaj akceptowana jako podstawa odwołania. Przewoźnicy, którzy otrzymali wiele kar, powinni rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

W przypadku właściwego postępowania często można przekonać władze brytyjskie do anulowania kar. Jeśli wniosek o umorzenie kary zostanie odrzucony, istnieje prawo do ponownego odwołania się do londyńskiego trybunału sprawiedliwości.

Konsekwencje niepłacenia kar

Przewoźnicy, którzy otrzymali kary, ale ich nie uiścili, ani nie też się od nich nie odwołali, podejmują duże ryzyko. Władze Wielkiej Brytanii zazwyczaj przekazują ten dług do europejskiej agencji windykacyjnej, która może kontynuować egzekucję długu. Wielkość długu zwiększy się w zależności od długości trwania procesu egzekucyjnego.

Nadchodzi londyńska strefa ultra niskiej emisji

8 kwietnia 2019 r. wprowadzona zostanie londyńska strefa ultra-niskiej emisji (Ultra Low Emission Zone – ULEZ), która będzie obowiązywać w centrum Londynu. Wszystkie ciężarówki wjeżdżające do ULEZ będą musiały spełniać przynajmniej normy Euro 6 i być wcześniej zarejestrowane w bazie danych ULEZ. W przeciwnym razie muszą zapłacić 100 funtów za dobę. Jeśli właściciele pojazdów tego nie zrobią, czeka ich kara w wysokości 1 tys. funtów, która jest dodawana do każdej kary za nielegalny wjazd do LSE.

Oznacza to, że europejski przewoźnik obsługujący ciężarówkę Euro 6 w centrum Londynu po 8 kwietnia 2019 roku, który nie zarejestrował się wcześniej w bazie danych w Wielkiej Brytanii, może spodziewać się kary w wysokości 2 tys. funtów dziennie. Ta kwota wzrasta do 3 tys. funtów, jeśli opłata nie zostanie uiszczona lub zakwestionowana w ciągu 28 dni.

Kluczowe działania przed wjazdem do Londynu

Przewoźnicy zamierzający wykonywać transport w Londynie powinni:

– zrozumieć, jak działa system londyńskiej strefy niskiej emisji,

– sprawdzić, czy ich pojazdy spełniają co najmniej normy emisji Euro 4,

– wcześniej zarejestrować swoje pojazdy w bazie danych LEZ,

– rozważyć zakwestionowanie wszelkich otrzymanych kar.

Fot. tfl.gov.uk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty