Francuzi wprowadzają nowy obowiązek dotyczący oznakowania ciężarówek

Francuzi wprowadzają nowy obowiązek dotyczący oznakowania ciężarówek

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało przepisy mające na celu ochronę pieszych, rowerzystów i użytkowników skuterów. Wprowadzą one obowiązek wyposażania ciężarówek w oznakowanie informujące o tzw. martwym polu.

Obowiązkowa sygnalizacja martwego pola w ciężarówkach jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia świadomości szczególnie niechronionych użytkowników dróg, jak rowerzyści, piesi, motocykliści czy użytkownicy skuterów – wyjaśnia francuski resort spraw wewnętrznych. 

Wielu z nich nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że kierowca ciężarówki nie jest w stanie dostrzec ich obecności z każdej strony. Brak tej świadomości jest częstą przyczyną wypadków, niekiedy śmiertelnych. 

Dlatego dekret opublikowany 20 listopada 2020 r. w sprawie sygnalizowania martwego pola pojazdów, których dmc przekracza 3,5 tony, wprowadza obowiązek wyposażania ciężarówek w oznakowanie sygnalizujące o martwym polu oraz określa jego lokalizację. Musi być ono widoczne z boków jak również z tyłu pojazdu.

Źródło: securite-routiere.gouv.fr

Obowiązek ten dotyczy pojazdów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, poruszających się w miastach. Dekret wyłącza ze swojego zakresu z jednej strony pojazdy rolnicze i leśne, z drugiej zaś pojazdy służb zimowych i interwencyjne służb zarządzających autostradami lub drogami dwujezdniowymi – donosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Z początkiem przyszłego roku ma zostać opublikowane także rozporządzenie precyzujące warunki umieszczania oznakowania na pojazdach.

Za niedopełnienie tego obowiązku będzie groziła grzywna za wykroczenie czwartej klasy, tj. nawet 750 euro.

Przez pierwsze 12 miesięcy będzie obowiązywał okres przejściowy. W czasie jego trwania, kierowcy pojazdów mających boczne i tylne naklejki informujące o martwych punktach, które nie są dostosowane ściśle do nowych norm, nie będą karani.

Fot. Pixabay/Kirkat113/securite-routiere.gouv.fr

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty