Francuzi wprowadzili nowe wykroczenie związane z czasem pracy i odpoczynku. Zobacz, jakie mandaty za nie grożą

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

W zeszłym tygodniu we Francji weszły w życie przepisy wprowadzające nowe wykroczenia. Dekret uzupełnia listę naruszeń obowiązku tygodniowego odpoczynku kierowców. 

Od czwartku 27 sierpnia br. obowiązuje we Francji Dekret nr 2020-1088 z 24 sierpnia 2020 r., który wprowadził 2 nowe wykroczenia dotyczące tygodniowego okresu odpoczynku obowiązującego w drogowym transporcie towarów. Dekret wprowadził nowe wykroczenia polegające na zbyt późnym odebraniu odpoczynku

Mowa o: 

– opóźnieniu o mniej niż 12 godzin obowiązku korzystania z tygodniowego odpoczynku po sześciu kolejnych 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku – za to wykroczenie grozi grzywna przewidziana dla naruszeń 4 klasy, tj. 750 euro (ok. 3,3 tys. złotych),

– opóźnieniu o 12 lub więcej godzin obowiązku korzystania z tygodniowego odpoczynku po sześciu kolejnych 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku – za to wykroczenie grozi grzywna przewidziana dla naruszeń 5 klasy, tj. 1500 euro (ok. 6,6 tys. złotych). 

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 tygodniowy okres odpoczynku należy rozpocząć najpóźniej po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych (licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku).

Fot. Twitter.com/Prefecture40

Tagi