Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Hiszpański Związek Międzynarodowego Transportu Drogowego (ASTIC) oraz duński Związek Drogowego Transportu Towarów (ITD) we wspólnej deklaracji apeluje do Brukseli o wyłączenie transportu drogowego spod dyrektywy o delegowaniu, ponieważ  nie uwzględnia ono mobilnej charakterystyki działalności branży.

Praca kierowcy polega na stałym przemieszczaniu się, a w ciągu jednego dnia może on nawet przekroczyć 3 lub 4 granice państw członkowskich. Przepisy te powinno się stosować do pracowników wysyłanych okresowo do innego kraju UE” – czytamy w komunikacie ASTIC.

Do Hiszpanów i Duńczyków dołączyło 12 europejskich stowarzyszeń branżowych

Pod oświadczeniem duńskiego i hiszpańskiego związku podpisy  złożyło jeszcze 12 stowarzyszeń branżowych z całej Europy: z Polski, Czech, Łotwy, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Węgier, Portugalii, Holandii i  Irlandii.

Protekcjonizm w transporcie

Jak podkreśla ASTIC, prawo europejskie powinno uniemożliwić stosowanie praktyk protekcjonistycznych, a jednocześnie zagwarantować uczciwą konkurencję na unijnym rynku transportowym. Stowarzyszenia z całej Europy wskazują tu zgodnie francuskie Loi Macron, czy niemiecki MiLoG-u  (przepisy o płacy minimalnej dla pracowników delegowanych), które stanowią poważną barierę biurokratyczną dla zagranicznych przewoźników oraz powodują niepewność prawną zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców jak i pracowników.

„Ten rodzaj działań ogranicza w rzeczywistości swobodny przepływ osób i towarów przez terytorium Unii. Niewątpliwie można je nazwać środkami protekcjonistycznymi, które są sprzeczne z duchem UE” – podkreśla Ramón Valdivia, dyrektor generalny ASTIC.

Jeśli taki stan rzeczy się utrzyma, to międzynarodowe firmy transportowe będą musiały stosować się do 20 różnych ustawodawstw krajowych i do 50 minimalnych poziomów wynagrodzenia, co będzie miało szczególnie negatywny wpływ na średnie i małe firmy transportowe” – czytamy w komunikacie ASTIC.

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu