Masz newsa? Powiedz nam o tym!

14 grudnia 2019 weszły w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności pochodzenia niezwierzęcego z państw trzecich.

Nowe przepisy mają związek z rozporządzeniem z dnia 15 marca 2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych lub nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu do UE z niektórych państw trzecich. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

System TRACES

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerzy żywności będą mieli obowiązek korzystać z systemu TRACES NEW TECHNOLOGY (TRACES-NT). W tym celu należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć (jednorazowo i bezpłatnie) konto w systemie TRACES-NT. W przypadku importu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego objętej wzmożonymi kontrolami wynikającymi z przepisów unijnych należy zgłosić towar do kontroli granicznej poprzez wypełnienie i przesłanie w systemie TRACES pierwszej części dokumentu CHED-D. Zastąpi on dotychczas stosowany CED (Common Entry Document, czyli Wspólnotowy Dokument Wejścia).

Punkty kontroli granicznej – BCP

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą przeprowadzać kontrole graniczne żywności pochodzenia niezwierzęcego w punktach kontroli granicznej – BCP (border control post) dotychczas nazywanych wyznaczonymi miejscami wprowadzenia DPE (Designated Points of Entry). Wykaz wyznaczonych BCP zostanie opublikowany na stronie internetowej GIS i będzie na bieżąco aktualizowany. Należy pamiętać o tym, by dokonać wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłki do BCP (co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym jej przybyciem).

Miejsca ostatecznego przeznaczenia

Ponadto tworzony jest także wykaz miejsc ostatecznego przeznaczenia, do których towar będzie przekazywany przez BCP w oczekiwaniu na wyniki badań laboratoryjnych (procedura onward transportation), bowiem dopiero po ich uzyskaniu w systemie dostępny będzie kompletny dokument CHED-D. Zgodnie z przepisami magazyny wyznaczone na miejsca ostatecznego przeznaczenia muszą spełniać konkretne wymagania, m.in.:

– być składami celnymi lub magazynami czasowego składowania,

– być zarejestrowane przez właściwy organ,

– dysponować technologią i sprzętem niezbędnym do skutecznego działania systemu IMSOC.

To nakłada na przedsiębiorców, mających pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub magazynu czasowego składowania, obowiązek złożenia do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wniosku o rejestrację. Lista uprawnionych magazynów docelowo będzie dostępna w systemie TRACES NT oraz opublikowana na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z najbliższą powiatową lub graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną. Dane kontaktowe stacji sanitarno-epidemiologicznych można odnaleźć za pomocą wyszukiwarki jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która znajduje się na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce „Kontakt”.

Na podst. GIS

Fot. Pixabay/41330/public domain

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu