Kontrole kierowców pojazdów do 3,5 t we Francji. Ten dokument trzeba mieć

Kontrole kierowców pojazdów do 3,5 t we Francji. Ten dokument trzeba mieć

W ostatnim czasie francuska inspekcja pracy rozpoczęła intensywne kontrole drogowe w zakresie zgodności z francuskim rozporządzeniem w sprawie godzin pracy i indywidualnej książeczki kontroli w transporcie drogowym towarów z 20 lipca 1998 r.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, którymi kierują się francuskie władze, także kierowcy pojazdów do 3,5 tony na „zagranicznych blachach” powinni obowiązkowo rejestrować czas swojej pracy i odpoczynku na terenie Francji. I to od chwili wjazdu na jej terytorium aż do momentu wyjazdu. Ewidencja czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 t. powinna być odnotowywana w specjalnie do tego celu przeznaczonym rejestrze. Jest nim Indywidualna Książka Kontroli (Livret individuel de contrôle) lub inny dokument, który ujmowałby analogiczne dane.

Indywidualna Książka Kontroli (LIC) zawiera:

– okładkę;

– arkusze dzienne ponumerowane (ciągłość numeracji),

– instrukcje dotyczące użytkowania książki,

– przykład wypełnionego arkusza dziennego.

Indywidualna Książka Kontroli jest drukiem ścisłego zarachowania.

Należy pamiętać o tym, że będąc na terenie Francji kierowca musi systematycznie wypełniać Indywidualną Książkę Kontroli, mieć ją w pojeździe i okazywać na żądanie francuskich służb w trakcie kontroli.

Za brak Indywidualnej Książki Kontroli lub innego dokumentu potwierdzającego czas pracy kierowcy pojazdu do 3,5 t grozi we Francji kara w wysokości 135 euro. Ta kwota może być jednak pomniejszona do 90 euro, a maksymalnie mandat może wynieść nawet 750 euro.

Udostępniamy Państwu indywidualną książeczkę kontroli oraz broszurę informacyjną jak ją prowadzić.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty