KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Francuska inspekcja pracy zapowiedziała kontrole czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t. Tamtejsze służby będą wymagać dokumentu, który potwierdza przepracowane godziny.

Francuska inspekcja pracy (Direccte), Regionalne Dyrekcje ds. Transportu i Środowiska (DREAL), policja, żandarmeria i celnicy otrzymali wytyczne dotyczące kontroli czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t. W oparciu o znowelizowane rozporządzenie z 20 lipca 1998 r. w sprawie godzin pracy i indywidualnej książeczki kontroli w transporcie drogowym towarów, wspomniane wyżej służby rozpoczęły już działania w tym zakresie.

Do niedawna kontrole czasu pracy kierowców busów nie zdarzały się we Francji zbyt często. Francuzi zapowiadają jednak, że będą one prowadzone systematycznie w trakcie rutynowych działań.

Jakie dokumenty są wymagane we Francji?

Zgodnie z francuskim rozporządzeniem, kierowcy pojazdów do 3,5 t powinni rejestrować czas swojej pracy i odpoczynku na terenie Francji, od chwili wjazdu na jej terytorium aż do momentu wyjazdu. Powinni to robić w specjalnie do tego celu przeznaczonej Indywidualnej Książce Kontroli (Livret individuel de contrôle, w skrócie LIC). LIC to dokument stanowiący ewidencję czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o dmc do 3,5 t. Kierowca musi go systematycznie wypełniać, mieć w pojeździe i okazywać służbom w trakcie kontroli.

Jednak jak podkreśla w raporcie z kwietnia 2018 r. Damien Pichereau, francuski poseł powołany przez premiera do opracowania propozycji legislacyjnych dla transportu pojazdami do 3,5 tony na terytorium Francji, kierowcy z zagranicy mogą mieć inny dokument potwierdzający czas pracy.

Stanowisko Dyrekcji Generalnej ds. Pracy jest takie, że LIC formalnie nie ma zastosowania wobec cudzoziemców prowadzących pojazd ciężarowy do 3,5 t, ale z drugiej strony są zobowiązani do przechowywania dokumentu w formie wolnej, o podobnej treści, czyli zawierający liczbę godzin pracy” – czytamy w raporcie posła Pichereau.

Dokument zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem z 20 lipca 1998 r. powinien zawierać harmonogram realizacji usług transportowych, wraz z godzinami pracy oraz czasem trwania przerw i musi być opatrzony podpisem szefa firmy (wzór harmonogramu znajdziecie na stronie Związku Pracodawców “Transport i Logistyka Polska”). Konieczne też jest sporządzanie dziennych i miesięcznych podsumowań. Przedsiębiorca musi również przechowywać wszystkie książeczki przez co najmniej pięć lat.

Co istotne, kierowcy z zagranicy powinni mieć przy sobie zaświadczenie o delegowaniu – wyjątek stanowi tu jedynie tranzyt.

W świetle powszechnie przyjętego systemu stosowania prawa, przepisy dotyczące transportu drogowego stosuje się analogicznie do wszystkich podmiotów będących jego częścią, nawet gdy nie są one wprost wskazane w ustawie – tak, jak jest to w przypadku busów – komentuje Małgorzata Kamińska z kancelarii Translawyers.

Wzmożone kontrole busów

W ostatnim czasie coraz częściej można zaobserwować wzmożone kontrole pojazdów do 3,5 t w krajach Unii Europejskiej. Jest to wynik zapowiedzianych przez Komisję Europejską, pod koniec zeszłego roku, prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego wykonywanego pojazdami o dmc do 3,5 tony – dodaje Kamińska.

Prawniczka przestrzega również, że kontrole mogą być coraz powszechniejszym zjawiskiem, nie tylko na terenie Francji, obfitującym w dość kosztowne konsekwencje.

Dlatego warto mieć przy sobie wszystkie wymagane dokumenty i skrupulatnie rozliczać się z czasu pracy, bo to nieprawda, że nie obowiązuje on transportu lekkiego – podkreśla.

Mandaty za brak LIC

Za brak Indywidualnej Książki Kontroli lub innego dokumentu potwierdzającego czas pracy kierowcy pojazdu do 3,5 t grozi we Francji kara w zryczałtowanej wysokości 135 euro (wykroczenie 4 klasy).  Jego kwota może być jednak pomniejszona do 90 euro, a maksymalnie mandat może wynieść 750 euro.

Wzór książki znajdziecie na stronie francuskiego Ministerstwa Transportu Fot. Twitter.com/objectifgard

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu