TransInfo

Fot. ITD

Naruszenia za jakie ITD nie może już karać kierowców ciężarówek

Inspekcja Transportu Drogowego, a także inne służby kontrolne w Unii Europejskiej utraciły możliwość nakładania kar na kierowców i firmy transportowe za określone naruszenia popełnione poza granicami swojego państwa.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Należy zaznaczyć w tym miejscu, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisy zakazujące nakładania kar za naruszenia popełnione za granicą odnoszą się tylko do naruszeń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Nadal jednak dozwolone jest karanie niezależnie od miejsca naruszenia, gdy dotyczy ono przepisów czasu pracy kierowców.

Naruszenia za jakie ITD nie może nakładać już kar

Inspektorzy przed nałożeniem każdej kary będą musieli zatem ustalić miejsce, w którym doszło do naruszenia. Nie powinno stanowić to jednak z reguły większego problemu, ponieważ kierowcy pojazdów ciężarowych są zobowiązani do rejestrowania pokonywanej trasy i codziennych aktywności w czasie pracy za pomocą zainstalowanych w kabinie tachografów.

Przykładowo, kierowca, który zaraz po przekroczeniu granicy z Francją nie wprowadzi do tachografu symbolu tego państwa, nie będzie mógł zostać ukarany przez ITD, a jedynie przez francuskie służby kontrolne. Jeżeli jednak będąc na terytorium innego państwa członkowskiego, przekroczy maksymalny tygodniowy czas pracy lub skróci obowiązkową przerwę, nadal powinien liczyć się z możliwością nałożenia kary przez organy danego kraju.

Nie możemy przy tym zapomnieć, że zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców i tachografów są regulowane nie tylko rozporządzeniami unijnymi, ale także konwencją AETR. Znajduje ona zastosowanie do przewozów międzynarodowych wykraczających poza obszar UE. W takich sytuacjach kierowcy objęci przepisami drugiego z wymienionych dokumentów, co do zasady nie podlegają już pod ograniczenia unijne. Oznacza to, że mogą oni zostać ukarani przez krajowe organy zarówno za naruszenia przepisów popełnione za granicą dotyczące urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak i czasu pracy.

Tagi