Polski

Jak legalnie zatrudnić kierowcę ciężarówki ze Wschodu? Zobacz, co radzi prawnik

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Jak legalnie zatrudnić kierowcę ciężarówki ze Wschodu? Zobacz, co radzi prawnik

Coraz więcej firm transportowych w Polsce decyduje się na zatrudnienie obcokrajowców, z czego większość stanowią pracownicy ze Wschodu. Niestety procedury administracyjne są skomplikowane i wielu pracodawców mierzy się z problemem legalizacji zatrudnienia.

Według raportu statystycznego przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (stan na grudzień 2018 r.) na terenie Polski zatrudnionych było około 587000 pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy i Białorusi, zatem pracownicy ze Wschodu są istotnym czynnikiem w polskiej gospodarce i ich liczba stale się zwiększa.

Także branża TSL nie jest obojętna na ten, utrzymujący się stale od kilku lat, trend

Zatrudnienie kierowcy z takich krajów jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia nie jest już tylko kaprysem pracodawcy. Jest to zjawisko powszechne i normalne w transporcie. Istnieją dwie procedury zatrudnienia zagranicznego kierowcy.

Pierwszą z nich jest zatrudnienie w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy). Okres zatrudnienia nie może przekroczyć sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy oraz prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie. Oświadczenie takie należy zarejestrować w procedurze administracyjnej we właściwym miejscowo Urzędzie Wojewódzkim.

Drugą, bardziej złożoną ale dogodniejszą dla pracodawcy i cudzoziemca, jest procedura w przedmiocie uzyskania zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Polski typu A. Aby uzyskać zezwolenie typu A należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

W tym przypadku organ wezwie cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w Urzędzie Wojewódzkim celem dopełnienia formalności, które nie mogą być spełnione korespondencyjnie (jak np. pobranie odcisków palców cudzoziemca). Zezwolenie to uprawnia do świadczenia pracy przez okres dłuższy niż w przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, przeważnie zezwolenie to jest wydawane na okres jednego roku z możliwością jego wielokrotnego przedłużenia.

W obu powyższych przypadkach należy pamiętać aby zatrudniany obcokrajowiec dysponował ważnym świadectwem kierowcy (nie mylić ze świadectwem kwalifikacji kierowcy), wydawanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w przypadku wykonywania przewozów międzynarodowych. Podkreślenia wymaga, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek dopełnienia tejże formalności.

Błędnie wypełniony lub niekompletny wniosek, w przypadku nieusunięcia braków formalnych we wskazanym terminie, organ pozostawia bez rozpoznania, co w przypadku cudzoziemców świadczących już pracę legalnie na terenie Polski może spowodować tzw. przerwanie ciągłości legalnego pobytu i zatrudnienia, co z kolei jest przesłanką do wydalenia cudzoziemca z Rzeczypospolitej Polskiej, a w przedsiębiorstwie transportowym może wywołać chaos organizacyjny i straty finansowe. Dlatego poprowadzenie procedury najlepiej zlecić profesjonaliście.

translawyers

 

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty