TransInfo

Adobe Stock, autor: Travel mania

Jak poradzić sobie z ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców?

Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy kierowców zawodowych to pewny sposób na uniknięcie dotkliwych kar podczas kontroli drogowej lub w siedzibie przedsiębiorstwa. Niestety jest to zarazem czynność wymagająca odpowiedniej wiedzy i kompetencji, które wykraczają najczęściej poza standardową obsługę księgową.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Do rozliczania kierowców w firmie transportowej najlepiej zatrudniać dlatego ekspertów z tej dziedziny. W kancelarii prawnej LEGALTRANS prowadzenie ewidencji czasu pracy należy do jednych z podstawowych usług, które świadczymy na rzecz naszych klientów.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego w firmie kierowcy to jeden z głównych obowiązków pracodawców. Ewidencja czasu pracy jest im niezbędna przede wszystkim w celu prawidłowego ustalania wynagrodzenia pracowników oraz innych świadczeń związanych z pracą. W praktyce może gwarantować jednak o wiele większe korzyści.

Rozliczanie czasu pracy kierowców z kancelarią prawną LEGALTRANS

Nasza kancelaria transportowa LEGALTRANS, jako kancelaria działająca na rzecz firm transportowych, w swojej ofercie posiada także usługę rozliczania kierowców oraz ewidencjonowania czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rzetelna analiza i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców to pewne korzyści dla każdego przewoźnika w postaci:

 • optymalizacji kosztów,
 • prawidłowego ustalania wynagrodzenia i pozostałych świadczeń związanych z pracą,
 • szybkiego wykrywania ewentualnych nieprawidłowości i uchybień,
 • oszczędności czasu,
 • możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych,
 • stałego wsparcia, opieki ekspertów.

Odpowiedzialni za to zadanie specjaliści z naszej kancelarii mogą poszczycić się w tym zakresie ogromnym doświadczeniem, dzięki któremu wykonują swoją pracę z zachowaniem najwyższych standardów – rzetelnie i w wyznaczonych terminach. Wieloletnia praktyka to również jeden z czynników, który ułatwia im przyswajanie wszelkich zmian w przepisach oraz płynne, sprawne wdrażanie nowych regulacji w firmach klientów.

Co wchodzi w skład usługi rozliczania czasu pracy kierowców?

Podstawą prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców jest rzetelnie prowadzona ewidencja. Zgodnie z przepisami prawa powinna mieć ona formę papierową lub elektroniczną oraz zawierać w szczególności informacje o liczbie godzin przepracowanych, godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, godzinach pracy w porze nocnej, pełnionych dyżurach, liczbie godzin nadliczbowych, rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

W LEGALTRANS wsłuchujemy się jednak w potrzeby naszych klientów, dlatego poza podstawowym zakresem usług możemy zaproponować Państwu znacznie szerszą obsługę, obejmującą m.in.:

 • analizę danych z tachografu, wykresówek, kart kierowcy,
 • pomoc w sporządzaniu pisemnych odwołań oraz innego rodzaju pism, w tym pism wyjaśniających,
 • przygotowywanie audytów,
 • wsparcie podczas kontroli drogowej i w siedzibie przedsiębiorcy,
 • szkolenia dla kierowców dotyczące czasu pracy i zmieniających się w tym obszarze przepisów.

Oddelegowanie zadań związanych z rozliczaniem kierowców i ewidencjonowaniem czasu pracy to bez wątpienia najprostszy sposób, aby uwolnić się od tych żmudnych i skomplikowanych czynności z jednoczesną gwarancją, że cała dokumentacja będzie prowadzona w sposób prawidłowy, sumienny i co najważniejsze – zgodny z aktualnymi przepisami. Zapraszamy do kontaktu!

LEGALTRANS
Kancelaria Transportowa
tel.: + 48 729 123 850
email: trans.info@kt-legaltrans.pl
www.kt-legaltrans.pl/