Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Logistyka wewnętrzna, składowanie, ale też transport. Zasady, wywodzącej się z Japonii filozofii Kaizen stosować można praktycznie w każdej dziedzinie. To właśnie na bazie Kaizen funkcjonuje w zachodniej gospodarce wiele systemów zarządzania. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak się do tego zabrać?

Skutkiem Kaizen jest usprawnienie istniejącej technologii, będące rezultatem zaangażowania samych pracowników ich praktycznych obserwacji. Zmiany te rzadko oznaczają przełom, zazwyczaj są innowacjami. Inicjowane są przez konkretne osoby, ale realizowane wspólnie, przez zespół. Ważne by wszystko odbywało się “małymi krokami”, by nie utrudniało funkcjonowania struktury jako całości.

Obszarów, w których można wdrażać zasady filozofii Kaizen jest mnóstwo

Dotyczą m.in. oszczędności energii, materiałów i innych zasobów, funkcjonowania środowiska pracy, maszyn, urządzeń i procesów, jakości produktu, nowych produktów, ale również obsługi klienta.

Praktyka pokazuje, że najczęściej Kaizen pomaga eliminować odpady produkcyjne (lepsze wykorzystanie materiałów), ale też poprawić ergonomię pracy (ułatwienie wykonywania poszczególnych czynności, każde narzędzie jest “pod ręką”). Coraz częściej właśnie wdrożenie filozofii Kaizen przyczynia się do usprawnienia pracy ciągłej (powtarzalność pewnych czynności), a ostatnio kluczowe staje się wpływ tej filozofii na automatyzowanie procesów.

Nikt inny lepiej nie potrafi bowiem wykazać, że to a nie inne zadanie zautomatyzować można i… warto, niż sami pracownicy danego działu (Kaizen pozwala znaleźć sposób na tę automatyzację).

Jak wdrożyć zasady Kaizen?

Otóż najczęściej przywołuje się tu tzw. cykl Deminga, zwany również jako PDCA (plan; do; check; act)

Pierwszym filarem jest planowanie

Należy utworzyć plan działania, który sprawi, że proces będzie wykonywany sprawniej. Nie będzie to rzecz jasna możliwe bez dokładnej identyfikacji obszaru lub procesu, który chcemy usprawnić. W przypadku logistyki chodzi np. o te elementy łańcucha dostaw, w których przepływy przebiegają najgorzej. Tworzymy plan ich ulepszenia, wybieramy osoby, które będą w stanie w szybki sposób rozwiązać znalezione problemy oraz, jeśli to konieczne, gromadzimy niezbędne środki po to, aby ten plan móc zrealizować.

Drugim filarem jest realizacja planu

Zespół ludzi, który decyduje się na realizację Kaizen powinien skupić się przede wszystkim na zrozumieniu badanego problemu i stanu procesu, który wymaga interwencji. Nie da się tego zrobić bez pozyskania maksymalnej ilości danych. W trakcie wdrażania konkretnego rozwiązania (np. sposób organizacji określonych działań w ramach łańcucha dostaw) warto stworzyć “mapę” stanu istniejącego, a także tzw. mapę drogową, czyli dojścia do sytuacji pożądanej (z wyznaczeniem terminów realizacji). Każdy członek zespołu powinien mieć przypisaną konkretną rolę do wykonania.

Trans.INFO Talks - baner

Trzecim filarem jest sprawdzanie

Sprawdzenie wyników wdrożenia planu to w istocie …obserwacja i pomiary. Zazwyczaj ta faza nie powinna trwać krócej niż miesiąc. Im więcej danych, będących rezultatem dokonanych pomiarów, tym lepiej.

O ile skracamy czas niezbędny na wykonanie danej czynności z zakresu łańcucha dostaw, o ile skracamy drogę do pokonania, o ile zmniejszamy zużycie jakiegoś materiału (np. opakowaniowego)? – to pytania na które można precyzyjnie odpowiedzieć, dowodząc tym samym że realizacja Kaizen ma sens, bądź nie. Jeśli tzw. wartość dodana nie jest zadowalająca, zbieramy propozycje modyfikacji (szczególną wagę mają opinie pracowników, którzy pracują przy wykonywaniu procesu).

Czwartym filarem jest poprawienie

Jeśli plan jest wdrożony z sukcesem, należy przyjąć proces jako nową, obowiązującą w firmie procedurę (warto stworzyć instrukcję działania i określić narzędzia służące do monitorowania zmodyfikowanego procesu). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, konieczne jest podjęcie działań korygujących. Jeśli jednak efektów zastosowania Kaizen nie ma, cykl należy zacząć od początku.

Zobacz wcześniejsze artykuły o Kaizen – część 1 oraz część 2

Foto: pixabay.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu