Kobiety stanowią już jedną piątą polskiej branży transportowej. W którym kraju UE ich udział w tym sektorze jest najwyższy?

Kobiety stanowią już jedną piątą polskiej branży transportowej. W którym kraju UE ich udział w tym sektorze jest najwyższy?

Z ostatniego raportu Eurostatu wynika, że w naszym kraju już 20 proc. pracowników branży transportowej stanowią kobiety. To dużo mniej w porównaniu z Cyprem, ale za to świetnie wypadamy na tle Luksemburga.

Najwyższy odsetek kobiet w branży logistycznej w Unii Europejskiej odnotowano na Cyprze – 31 proc., najniższy natomiast w Luksemburgu, gdzie kobiety w transporcie stanowią zaledwie 12 proc. Biorąc pod uwagę udział kobiet w polskim sektorze transportowym (20 proc.), nasz kraj zajmuje miejsce w drugiej połowie rankingu. Jak wynika z danych Eurostatu „Labour Force Survey” z 2015 r., najwięcej pań pracuje w tej typowo męskiej branży na Cyprze, we Francji oraz w Czechach, natomiast najmniej w Luksemburgu, Grecji i Słowenii.

Kobiety lekarstwem na brak kierowców?

Pod koniec zeszłego roku w Brukseli powołana została “Europejska platforma na rzecz zmian”. Platforma ta ma na celu równouprawnienie płci w transporcie, a początkowo skupi się na zwiększeniu szans zatrudnienia kobiet w tym sektorze. Mowa tu o wszystkich rodzajach transportu, z drogowym włącznie.

Przyciągnięcie do sektora transportu większej liczby kobiet ma według Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zasadnicze znaczenie dla jego równowagi i uczynienia go bardziej przyjaznym dla użytkowników, a jednocześnie dla zaradzenia niedoborom siły roboczej i innym wyzwaniom (jedna trzecia wszystkich pracowników transportu ma ponad 50 lat).

By zachęcić płeć piękną do pracy w transporcie, Komisja Europejska planuje szereg działań (wsparcie ponadnarodowych i oddolnych projektów służących zwalczaniu stereotypów i segregacji w kształceniu i szkoleniu oraz na rynku pracy, inicjatywy związane z regularną wymianeą najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami w celu wyeliminowania segregacji płciowej itd.).

Czy inicjatywy Brukseli wystarczą, czy zachęcić kobiety do pracy w tak trudnej branży – przekonamy się wkrótce. W tym roku zostanie przeprowadzone i opublikowane badanie na temat biznesowego uzasadnienia wzrostu zatrudnienia kobiet w sektorze transportu.

Fot.Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty