Ponad połowa kobiet w logistyce nie chce awansować. Przyczyny nie zawsze są oczywiste

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Mimo głośnego od dekad hasła o równouprawnieniu im wyżej w hierarchii spółek - tym mniej kobiet. Co więcej odsetek pań w zarządach firm wcale nie rośnie. Bariery przed wejściem wyżej wcale nie tkwią w systemowej dyskryminacji - wynika z badania przeprowadzonego przez Forum Kobiet w Logistyce.

Ponad połowa kobiet w logistyce nie chce awansować. Przyczyny nie zawsze są oczywiste
Fot. AdobeStock/Halfpoint

Chociaż w Unii Europejskiej kobiety stanowią prawie połowę wszystkich zatrudnionych (46,3 proc.), to w 2021 r. w kadrze kierowniczej proporcje między obu płciami nie były wyrównane. Kobiety stanowiły zaledwie 35,3 proc. W Polsce jest nieco lepiej bo odsetek pań na kierowniczych stanowiskach wynosi około 44 proc.

Jednak wśród największych spółek giełdowych w Unii, w 2021 roku tylko 20,2 proc. kadry kierowniczej i zaledwie 7,8 proc. prezesów.

Nie lepiej jest w firmach logistycznych. Według najnowszego badania firmy doradczej Gartner o kobietach w łańcuchach dostaw przeprowadzonego wśród 116 głównie północnoamerykańskich firm z sektora logistycznego, w ostatnich latach poprawiła się reprezentacja kobiet na pozycjach średniego szczebla. Za to na tych najwyższych – od kilku lat sytuacja się nie poprawia. W 2022 r.  kobiety w logistyce stanowiły 39 proc. wszystkich pracowników. To co prawda o 4 pkt. proc. więcej niż w 2016 r., ale też mniej niż w 2021 r., gdy odsetek ten był na poziomie 41 proc.

Lepiej z punktu widzenia równości płci jest na pozycjach średniego szczebla. Na pozycjach menedżerskich pierwszego stopnia i tzw. pozycjach liderskich 34 proc. pracowników stanowiły panie (33 proc. rok wcześniej). Progres też jest widoczny na wyższych menedżerskich pozycjach (34 proc. do 33 proc. w 2021 r.) oraz na pozycjach dyrektorskich (poprawa z 26 proc. w 2021 r. do 28 proc. w 2022 r.).

Widać jednak, że im wyżej w hierarchii, tym pań ubywa. Bo na szczeblu zarządów i najwyższych dyrektorskich stanowiskach płeć piękna stanowi już tylko 21 proc. kadry. To mniej niż w 2021 i 2020 r. i ledwie 1 pkt proc. więcej niż w 2016 r.

Pęd do wiedzy

Z badania przeprowadzonego przez działające w Polsce Forum Kobiet w Logistyce wynika, iż członkinie organizacji mają kompetencje predysponujące je do zajmowania kluczowych stanowisk. Co więcej, ankietowane stale się dokształcają. Aż 86 proc. respondentek regularnie uzupełnia swoje wykształcenie w zakresie kompetencji miękkich (takich jak mentoring, komunikacja, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, a także języki obce).

Z kolei 41 proc. badanych poszerza regularnie swoje umiejętności w zakresie rozwoju kompetencji twardych (np. zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zmiany prawne, wiedza branżowa).

Co dziesiąta badana pracownica polskiej logistyki (11 proc.) ma co najmniej podwójne wykształcenie.

Co więcej, w ankiecie pytane kobiety same siebie postrzegają jako liderki – twierdzi tak o sobie 86 proc. z nich.

Bariery i hamulce

Mimo tych walorów z ankiety Forum Kobiet w Logistyce wynika, iż ledwie 48 proc. kobiet ubiegało się o wyższe stanowisko. Choć warto dodać, iż 70 proc. z nich uzyskało awans.
Jednak pozostałe 52 proc. nie podjęły tego wyzwania. I przyczyny nie zawsze miały związek z barierami nierówności płci. Bowiem 62 proc. z kobiet, które nie starały się o awans twierdzi, iż brakowało im wiary w siebie i w wygraną. Ponad połowa zdecydowała się nie aspirować wyżej ze względu na życie prywatne i rodzinne. Dopiero na trzecim miejscu (41 proc. odpowiedzi) był brak uznania kobiet za równe kompetencjom mężczyzn. Kolejnymi barierami były te związane ze strategią firmy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz brakiem wsparcia ze strony organizacji w procesach rekrutacyjnych.

Jednak nie oznacza to, iż dyskryminacja nie istnieje. Jedna trzecia respondentek przyznaje, iż na swojej drodze zawodowej spotkała się z niepożądanymi komentarzami lub zachowaniami w pracy, które w ich odczuciu były obraźliwe, żenujące lub krzywdzące.

Badanie przeprowadzono w maju 2022 r. za pomocą ankiety online (ankieta zawierała pytania jedno i wielokrotnego wyboru oraz kilka pytań otwartych). W badaniu udział wzięło 99 menedżerek będących częścią społeczności Forum Kobiet w Logistyce w Polsce. Respondentki pracują przeważnie w dużych firmach (powyżej 250 zatrudnionych) – aż 68 proc. ankietowanych. Kolejne 20 proc. pracuje w firmach średnich (51-249 pracowników), a 12 proc. w tych najmniejszych.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty