Kolejny gigant żeglugowy podnosi prognozy zysków na 2021 r. Stawki frachtowe wzrosły o ponad 50 proc.
Fot. Maersk

Kolejny gigant żeglugowy podnosi prognozy zysków na 2021 r. Stawki frachtowe wzrosły o ponad 50 proc.

Kolejny gigant żeglugowy podnosi prognozy zysków na 2021 r. Stawki frachtowe wzrosły o ponad 50 proc.
Fot. Maersk

A.P. Møller – Mærsk A/S opublikował wyniki finansowe za II kwartał tego roku. Na podstawie wysokich zysków gigant podniósł prognozy na cały rok obrotowy.

AP Møller – Mærsk A/S to drugi po firmie Hapag-Lloyd operator, który na podstawie danych z II kwartału 2021 r. podniósł prognozy na cały rok obrotowy. Jak podał, nieaudytowane przychody w II kwartale tego roku wyniosły 14,2 mld dolarów, bazowa EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków i amortyzacji) 5,1 mld dolarów, a bazowy EBIT  (zysk operacyjny, czyli przed odliczeniem podatków i odsetek) 4,1 mld dolarów. Dobre wyniki kwartalne operator zawdzięcza głównie wyjątkowej sytuacji rynkowej związanej z silnym odbiciem popytu po lockdownie powodującym wąskie gardła w łańcuchach dostaw i niedobory zdolności przewozowych. Wolumen transoceanicznych przewozów kontenerowych wzrósł o 15 proc., a średnie stawki frachtowe wzrosły o 59 proc. w II kwartale 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego – tłumaczy Mærsk w oświadczeniu.

Biorąc pod uwagę dobry wynik w II kwartale 2021 r. i wyjątkową sytuację rynkową, która będzie nadal trwać co najmniej do końca roku, gigant żeglugowy zrewidował w górę prognozę na cały rok 2021. Oczekuje zatem, że EBITDA wyniesie 18-19,5 mld dolarów (wcześniej mówił o 13-15 mld dolarów), a bazowy EBIT 14-15,5 mld dolarów (wcześniej 9-11 mld dolarów). 

W konsekwencji wyższych oczekiwań dotyczących zysków i pomimo rosnącego kapitału obrotowego netto i wyższych rat związanych z wyższymi zobowiązaniami z tytułu leasingu czarterowego, Maersk oczekuje, że wolne przepływy pieniężne (FCF) za cały rok 2021 wyniosą minimum 11,5 mld dolarów (wcześniej firma spodziewała się minimum 7 mld dolarów). Natomiast skumulowana prognoza CAPEX  (wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu) na lata 2021-22 pozostaje na niezmienionym poziomie ok. 7 mld dolarów.

Perspektywy wzrostu popytu na globalnym rynku na cały 2021 r. zostały zrewidowane do 6-8 proc. z poprzednio podanych 5-7 proc., głównie z powodu rosnącego wolumenu eksportu z Chin do USA. Ponadto operator spodziewa się, że wyniki w III kwartale przekroczą poziom z drugiego kwartału 2021 r. Maersk podkreśla jednak, że warunki handlowe w nadchodzących kwartałach wciąż podlegają wyższej niż zwykle zmienności ze względu na przejściowy charakter bieżących schematów popytu, zakłócenia w łańcuchach dostaw i niedobory zdolności przewozowych. 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)