Kolejny kraj obniża minimalny wiek konieczny do zdobycia uprawnień kierowcy ciężarówki
Fot. AdobeStock/auremar

Kolejny kraj obniża minimalny wiek konieczny do zdobycia uprawnień kierowcy ciężarówki

Rumuński rząd chce obniżyć wiek minimalny kierowców ciężarówek. Parlament  przyjął już projekt ustawy. W ten sposób władze chcą walczyć z niedoborem kadry w branży przewozowej.

Rumuński rząd chce obniżyć wiek minimalny kierowców ciężarówek. Parlament  przyjął już projekt ustawy. W ten sposób władze chcą walczyć z niedoborem kadry w branży przewozowej.

Kolejny kraj obniża minimalny wiek konieczny do zdobycia uprawnień kierowcy ciężarówki
Fot. AdobeStock/auremar

Zgodnie z projektem ustawy przyjętym przez rumuński parlament 13 grudnia br. prawo jazdy kategorii C i CE będzie można uzyskać od 18 roku życia zamiast 21 lat, jak dotychczas. Zasadniczym warunkiem jest wcześniejsze posiadanie przez wnioskodawcę certyfikatu kompetencji zawodowych – donosi rumuńska agencja prasowa Agerpres.

Obniżony zostanie również minimalny wiek ubiegających się o uprawnienia kategorii D i DE – z obecnych 24 do 21 lat.

Według partii rządzącej (Partia Narodowo-Liberalna) krok ten ma pozwolić na rozwiązanie niedoboru siły roboczej w branży transportowej. 

Nowe przepisy prawne są zgodne z prawodawstwem europejskim, które ustanowiło możliwość wprowadzenia odstępstw od minimalnego wieku dla poszczególnych kategorii pojazdów w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z18 kwietnia 2018 r.

Organizacje transportowe w wielu krajach apelują do rządów o obniżenie minimalnego wieku przyznawania uprawnień kierowcom zawodowym. Nie inaczej było w Rumunii. Na początku listopada Radu Dinescu, sekretarz generalny związku przewoźników UNTRR, spotkał się z premierem Rumunii Nicolae Ciucă, aby zasygnalizować pogłębienie kryzysu niedoboru kierowców zawodowych i wezwać rząd do podjęcia pilnych działań. 

Obecnie uzyskanie prawa jazdy kategorii C i CE od 18 roku życia jest legalne w większości krajów członkowskich, a mianowicie w: Austrii, Czechach, Chorwacji, Danii, Estonii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, Litwie, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Słowenii i Szwecji.

Niższy limit wieku przekłada się na mniejsze bezpieczeństwo

Międzynarodowe stowarzyszenia transportu drogowego wywierają presję na rządy krajowe, a także na Komisję Europejską, aby obniżyła minimalny zalecany wiek zawodowych kierowców we wszystkich sektorach do 18 lat, z możliwością szkolenia od 17 roku życia. Bruksela dokonuje obecnie przeglądu przepisów dotyczących praw jazdy we wszystkich kategoriach pojazdów i oczekuje się, że w przyszłym roku zostaną zaproponowane zaktualizowane przepisy. 

Tymczasem z nowego raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wynika, że młodsi kierowcy ciężarówek stanowią większe zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.

Raport dowodzi, że chociaż liczba kolizji z udziałem ciężkich pojazdów jest mniejsza niż z samochodami osobowymi, są one groźniejsze ze względu na rozmiar i wagę pojazdów. 

Zagrożenia związane z młodymi kierowcami i pasażerami wynikają z braku doświadczenia, niedojrzałości i stylu życia związanego z ich wiekiem i płcią. Młodzi ludzie przechodzą istotne zmiany biologiczne i społeczne w wieku od 15 do 25 lat” – czytamy w raporcie ETSC.

ETSC do stworzenia raportu wykorzystała dane dotyczące ogólnego udziału młodych kierowców w kolizjach, a także statystyki z krajów takich jak Finlandia, Niemcy i Polska, które już pozwalają 18-latkom na kierowanie największymi pojazdami pod pewnymi warunkami. Dostępne dane wyraźnie pokazują, że młodsi kierowcy częściej uczestniczą w wypadkach.

W Polsce udział kierowców samochodów ciężarowych i autobusów w wieku 18-24 lata w kolizjach proporcjonalnie do liczby praw jazdy dla tej samej grupy wiekowej jest wyższy w stosunku do pozostałych grup wiekowych i maleje wraz z wiekiem kierowcy. Dla grupy wiekowej 18-24 jest to: 39 sprawców kolizji, 10 ofiar śmiertelnych, 53 osoby z ciężkimi obrażeniami  – na 10 tys. praw jazdy.W następnych przedziałach wiekowych statystyki wyglądają następującoo:

– 12 sprawców, 3 ofiary śmiertelne i 15 ofiar z ciężkimi obrażeniami dla grupy wiekowej 25-34, 

– 7,5 sprawców, 1,5 ofiar śmiertelnych i 9 ofiar z ciężkimi obrażeniami  dla grupy wiekowej 35-44, 

– 7,6 sprawców, 1,6 ofiar śmiertelnych, 9,8 ofiar z ciężkimi obrażeniami dla grupy wiekowej 45-54, 

– 7 sprawców, 1,4 ofiar śmiertelnych, 8,8 ofiar z ciężkimi obrażeniami dla grupy wiekowej 55-64 

– oraz 3,8 sprawców, 0,7 ofiar śmiertelnych i 4,7  ofiar z ciężkimi obrażeniami dla osób powyżej 65 roku życia.

Przytoczone dane opierają się na informacjach od polskiej policji i są średnią dla kolizji w latach 2019 i 2020 r. 

Źródło: ETSC

Badania wykazały, że jest to częściowo związane z rozwojem ludzkiego mózgu. 

Rozwój mózgu człowieka kończy się bowiem w trzeciej dekadzie życia. W rezultacie, kiedy młodzi ludzie uczą się jeździć, ich zdolności poznawcze nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Wpływa to na ich postrzeganie i stosunek do ryzyka” – czytamy w raporcie.

W rezultacie, jako użytkownicy dróg, młodzi ludzie mają skłonność do ryzykownych zachowań i mają mniejszą świadomość zagrożeń, na które są narażeni. 

Badania biologiczne pokazują, że w wieku 18 lat obszary mózgu odpowiedzialne za integrację informacji i kontrolę impulsów wciąż się rozwijają” – twierdzi ETSC.

Współpraca: Diana Pascal

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)