Masz newsa? Powiedz nam o tym!

1 marca w Niderlandach weszły w życie nowe regulacje, nakładające na firmy obowiązek zgłoszenia na specjalnej platformie pracowników delegowanych do pracy w tym kraju. 1 września zakończył się półroczny okres przejściowy, co oznacza początek kontroli i egzekwowania przepisów. 

Zagraniczni kierowcy oraz kierowcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą realizujący przewozy do lub z Niderlandów, bądź kabotaż na ich terytorium (z wyjątkiem tranzytu) są w świetle przepisów pracownikami delegowanymi. Ustawa o warunkach pracy oddelegowanych pracowników w Unii Europejskiej (WagwEU), od 1 marca 2020 r. nakłada na firmy mające siedzibę poza Niderlandami obowiązek zgłoszenia delegowania. Przez 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów obowiązywał okres przejściowy, w którym brak zgłoszenia nie był karany.

Od 1 września należy się spodziewać wzmożonych kontroli oraz sankcji w przypadku niestosowania się do obowiązku zgłoszenia delegowania. Kara, zarówno dla firmy transportowej jak i klienta, może sięgnąć 12 tys. euro – tłumaczy hiszpański związek transportowy Guitrans w oficjalnym komunikacie.

Zgłoszenie delegowania przez portal

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia stworzyło specjalną stronę internetową: www.postedworkers.nl, przez którą należy dokonać rejestracji i zgłoszenia. Witryna jest dostępna również w języku angielskim oraz niemieckim.

Jeśli chodzi o pracowników firm transportowych, możliwe jest zgłoszenie oddelegowania na okres jednego roku. Jednak w przypadku samozatrudnienia w transporcie istnieją dalsze wymogi dla zgłoszenia rocznego dla pracy na terenie Niderlandów. Są to:

– praca w sektorze podlegającemu obowiązkowi zgłoszenia,

– posiadanie siedziby w promieniu 100 km od granicy z Holandią,

– w poprzednim roku kalendarzowym wykonane co najmniej 3 przewozy międzynarodowe na terenie Niderlandów lub dokonanie ważnego zgłoszenia w poprzednim roku kalendarzowym,

– zarejestrowanie w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze w sąsiednim kraju.

Podczas wypełniania deklaracji konieczne jest również podanie danych osoby kontaktowej. Pierwotnie musiała ona mieć adres stałego zamieszkania na terytorium Niderlandów, jednak jeszcze w marcu wymóg ten zniesiono. W związku z tym osobą kontaktową może być sam kierowca lub np. osoba zarządzająca transportem. Możliwe jest wyznaczenie jednej osoby do kontaktu dla kilku kierowców.

Prawa kierowców delegowanych

Zgodnie z informacją udostępnioną na niderlandzkim portalu, kierowcy delegowani na terytorium Niderlandów, mają prawo do podstawowych warunków zatrudnienia wynikających z tamtejszego prawa pracy i ogólnie obowiązujących postanowień układu zbiorowego pracy. Mowa o:

– płacy minimalnej,

– zasadach dotyczących czasu pracy i odpoczynku,

– bezpiecznych warunkach pracy,

– równym traktowaniu mężczyzn i kobiet,

– minimalnej liczbie dni urlopu.

Ponadto w sektorach, w których obowiązują układy zbiorowe – a transport do nich należy – pracownicy delegowani mają również prawo do podstawowych warunków zatrudnienia wynikających z układu zbiorowego pracy w danej branży.

Fot. Pixabay/MabelAmber

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu