Mandaty za wykroczenia związane z mytem w Niemczech. Zobacz stawki w 2019 r.

Mandaty za wykroczenia związane z mytem w Niemczech. Zobacz stawki w 2019 r.

W Niemczech wprowadzone zostały nowe kategorie wagowe pojazdów ciężarowych. Niemiecki urząd BAG informuje o aktualnych stawkach mandatów i grzywien za wykroczenia związane z płatnością myta.

Poprawka do Ustawy o pobieraniu myta na drogach federalnych (Bundesfernstraßenmautgesetz, w skrócie BFStrMG) i innych przepisów regulujących ruch drogowy z 4 grudnia 2018 r. przewiduje od 1 stycznia 2019 r. nowe klasy wagowe jako dodatkowy parametr myta.

Uiszczenie opłaty za zbyt niską dmc zgodnie z § 10 (1) (1) BFStrMG stanowi od 1 stycznia 2019 wykroczenie administracyjne, które jest karane grzywną – informuje Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG).

Oto stawki mandatów za wykroczenia związane z płatnością myta w Niemczech zgodnie z nowym katalogiem grzywien:

1. Nieopłacenie myta, nieterminowe opłacenie myta lub opłacenie myta w nieodpowiedniej kwocie
1.1 Nieopłacenie myta
1.1.1 Automatyczny wykup myta (OBU)
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca do 40 euro
grzywna kierowca, pracownik 240 euro
przedsiębiorca 480 euro
1.1.2 ręczny wykup myta
grzywna kierowca, pracownik, 240 euro
przedsiębiorca 480 euro
1.2 Niewłaściwe opłacenie myta
1.2.1 Niewłaściwa klasa wagowa
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca do 40 euro
grzywna kierowca, pracownik 120 euro
przedsiębiorca 240 euro
1.2.2 Niewłaściwa liczba osi
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca do 40 euro
grzywna kierowca, pracownik 120 euro
przedsiębiorca 240 euro
1.2.3 Niewłaściwa klasa emisji spalin
1.2.3.1 automatyczny wykup myta (OBU)
grzywna pracownik 120 euro
przedsiębiorca 240 euro
1.2.3.2 ręczny wykup myta
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca do 40 euro
grzywna kierowca, pracownik 120 euro
przedsiębiorca 240 euro
1.3 Inne rodzaje wykroczeń
1.3.1 Naruszenie ram czasowych
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca do 40 euro
grzywna kierowca, pracownik 120 euro
przedsiębiorca 240 euro
1.3.2 Zjechanie z wykupionego odcinka
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca do 40 euro
grzywna kierowca, pracownik 120 euro
przedsiębiorca 240 euro
1.3.3 Zamiana miejsca rozpoczęcia z miejscem zakończenia trasy
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca 40 euro
1.3.4 Błąd w numerze rejestracyjnym
mandat za drobne wykroczenie kierowca, pracownik, przedsiębiorca 40 euro
2. Niepodporządkowanie się zaleceń służb podczas kontroli (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 BFStrMG)
grzywna kierowca, pracownik, zgodnie z § 14 Ustawy o wykroczeniach (OWiG) 250 euro
przedsiębiorca zgodnie z § 14 Ustawy o wykroczeniach (OWiG) 250 euro
3. Brak dowodu lub potwierdzenia uiszczenia wpłaty lub nieterminowe doręczenie dowodu zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 BFStrMG
grzywna kierowca, pracownik, zgodnie z § 14 Ustawy o wykroczeniach (OWiG) 50 euro
przedsiębiorca zgodnie z § 14 Ustawy o wykroczeniach (OWiG) 150 euro
4. Udzielenie niepełnych, nieprawdziwych informacji w trakcie kontroli istotnych dla jej przebiegu lub udzielenie informacji w niewłaściwym czasie (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 BFStrMG)
grzywna kierowca (jeśli kontrola została istotnie utrudniona) 100 euro
mandat za drobne wykroczenie przedsiębiorca (jeśli kontrola została utrudniona nieznacznie) 25 euro
5. Dopuszczenie lub nakazanie by kierowca lub pracownik nie woził ze sobą bądź nie dostarczył potwierdzenia lub dowodu uiszczenia opłaty (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 BFStrMG).
grzywna kierowca, pracownik, zgodnie z § 14 Ustawy o wykroczeniach (OWiG) 50 euro
przedsiębiorca zgodnie z § 14 Ustawy o wykroczeniach (OWiG) 150 euro

 

Mandat za drobne wykroczenie i grzywna

Czym różni się niemiecki mandat za drobne wykroczenie (niem. Verwarngeld lub Verwarnungsgeld) od grzywny (Bußgeld) poza oczywistą i wyraźną różnicą w wysokościach stawek? Verwarngeld wystawiany jest w przypadku drobych wykroczeń administracyjnych w formie mandatu na stosunkowo niewysoką kwotę. Zgodnie z § 56  niemieckiej Ustawy o wykroczeniach administracyjnych może on opiewać na 5 do 55 euro. Nie należy go mylić z grzywną, którą trzeba opłacić dopiero wtedy, gdy nie uiściło się opłaty określonej w Verwarngeld – czytamy w niemieckim katalogu grzywien. Ponadto do grzywny doliczane są dodatkowe opłaty, których nie ma w przypadku Verwarnungsgeld.

Fot. Twitter.com/RintelnAktuell

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty