Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Po rozszerzeniu myta na wszystkie drogi federalne w Niemczech w połowie tego roku, czas na kolejne zmiany związane z opłatami u naszego sąsiada za Odrą.

W przyszłym roku w Niemczech nastąpią zmiany dotyczące opłat drogowych w związku z nowelizacjami dwóch ważnych ustaw – BFStrMG (Ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z federalnych dróg głównych) oraz GüKG (Ustawy o transporcie drogowym).

Duże podwyżki

Spośród planowanych na rok 2019 r. zmian w Niemczech, najwięcej kontrowersji – wśród niemieckich jak i zagranicznych przewoźników – budzą wysokie podwyżki stawek myta. Wysokość opłaty za przejazd została ustanowiona przy uwzględnieniu  kosztów budowy, eksploatacji i utrzymania sieci dróg.

Jedna z ważniejszych organizacji logistycznych, związek BGL, ubolewa nad aż 60-procentowym wzrostem taryf (w przypadku 4-osiowych ciężarówek spełniających normę Euro 6). Natomiast Związek Pracodawców “Transport i Logistyka Polska” apelował w październiku br. do ministra infrastruktury o interwencję w tej sprawie w odpowiednich organach niemieckich wskazując na potrzebę wprowadzenia odpowiedniego „vacatio legis”.

Przewoźnicy muszą mieć czas na renegocjację długoterminowych kontraktów oraz na odpowiednie zaplanowanie budżetów na rok 2019” – argumentował wówczas związek. Niestety apel TLP pozostał bez odzewu ze strony polskiego ministerstwa.

Stawki niemieckiego myta (w euro), które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Klasa emisji spalin Dmc od 7,5 do 12 ton Dmc od 12 ton do 18 ton Dmc powyżej 18 ton i do 3 osi włącznie Dmc powyżej 18 ton, 4 i więcej osi
Euro 0/I 0,167 0,202 0,247 0,261
Euro II 0,156 0,191 0,236 0,250
Euro III 0,146 0,181 0,226 0,240
Euro IV 0,114 0,149 0,194 0,208
Euro V/EEV 0,104 0,139 0,184 0,198
Euro VI 0,093 0,128 0,173 0,187

Nowe obowiązki kierowców

Ustawa, która wprowadza nowe stawki myta w Niemczech, przewiduje również nowe obowiązki dla kierowców. Od 1 stycznia 2019 r. będą oni musieli zadeklarować kategorię wagową na tzw. boxie pokładowym (OBU).

Ponadto, w przypadku ciężarówek o dmc powyżej 18 ton, konieczne będzie podanie liczby osi. Będzie to możliwe także w przypadku trucków o niższej dmc, jednak nie będzie to obowiązkowe.

Brak ustawienia kategorii wagowej w przypadku pojazdów o dmc powyżej 18 t będzie skutkował karą oraz ściągnięciem naliczonej kwoty opłaty drogowej.

Ciężarówki z alternatywnym napędem wyłączone z myta

Na ulgi od nowego roku mogą liczyć przewoźnicy używający ciężarówek z alternatywnymi napędami. W myśl § 2 pkt 1 Ustawy o elekromobilności ciężarówki elektryczne, hybrydowe i  zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi są bezterminowo zwolnione z myta w Niemczech.

Dodatkowo do końca 2020 r. z opłat drogowych zwolnione będą w Niemczech także trucki na ekologiczne paliwa gazowe – CNG (sprężony gaz ziemny) i LNG (ciekły gaz ziemny). Zwolnienie będzie obowiązywało także pojazdy dwupaliwowe na gaz ziemny i olej napędowy. Po upływie wspomnianych dwóch lat ciężarówki na gaz byłyby zwolnione z części myta, tj. z opłaty środowiskowej (za zanieczyszczenie powietrza).

Fot. Twitter.com/RintelnAktuell

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu