Co to jest Mini GmbH i czy warto ją założyć?

Co to jest Mini GmbH i czy warto ją założyć?

Co to jest Mini GmbH i czy warto ją założyć?

Niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) jest dla polskich przedsiębiorców, chcących założyć firmę transportową bardzo interesująca. Prawo niemieckie, z wyjątkiem niektórych branż działalności gospodarczej, nie przewiduje większych utrudnień przy zakładaniu i prowadzeniu spółki dla obcokrajowców. Tym bardziej, że kapitał zakładowy Mini GmbH może wynosić 1 euro. Spółki te mogą działać bez ograniczeń na rynku niemieckim.

Co istotne, odpowiedzialność za długi handlowe takiej spółki jest ograniczona do jej kapitału zakładowego. Dalszą korzyścią dla polskich przedsiębiorców przy założeniu niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) jest „dobra opinia”. Lepsze wrażenie na niemieckim przedsiębiorcy robi zagraniczny przedsiębiorca jako niemiecka spółka kapitałowa.

Od 1 listopada 2008 r. obok standardowej spółki GmbH istnieje nowy wariant spółki – Mini GmbH, która nadaje się szczególnie dla zakładających małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza usługodawców, którzy chcą ograniczyć swoją odpowiedzialność i wysokość kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 1 euro. Przy tej formie nie może występować więcej niż trzech wspólników.

Odpowiedzialność wspólników Mini GmbH wygląda tak samo jak w zwykłej spółce GmbH. Kapitał minimalny w przypadku spółki przedsiębiorców musi być wpłacony w gotówce przed wpisem do rejestru handlowego w pełnej wysokości. Natomiast wykluczone są aporty rzeczowe.

Konieczność wypłacania rezerwy w Mini GmbH

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wypłacić w całości swoich rocznych zysków wspólnikom. Ciąży na niej ustawowy obowiązek zużycia 25 proc. rocznego zysku na oszczędności w celu podniesienia kapitału zakładowego. W ten sposób spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością, popularnie nazywana mini spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, uzbiera z czasem ustawowo minimalny kapitał zakładowy o wartości 25 tys. euro obowiązujący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wyznacza się na to żadnego terminu. 

Czy faktycznie wystarczy 1 euro?

Spółkę przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością można teoretycznie założyć z początkowym kapitałem zakładowym o wartości 1 euro. Realistycznym początkowym kapitałem zakładowym jest kapitał o wartości 1000 euro ze względu na fakt, iż same koszta założenia spółki wynoszą co najmniej 150 euro. W przypadku początkowego kapitału zakładowego o wartości 1 euro ciążyłby od początku na spółce ustawowy obowiązek zgłoszenia upadłości. Początkowy kapitał zakładowy nie starczyłby na koszty założenia spółki.

Konieczność tworzenia rezerwy oraz oraz fakt, że spółka w każdym przypadku musi oprócz nazwy prowadzić mało poręczne określenie „Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt“, będzie powodować, że ta forma prawna będzie przypuszczalnie mniej atrakcyjna dla nowo zakładanych spółek niż planował ustawodawca. W branży transportowej dużą uwagę zwraca się na wiarygodność oraz staż na rynku transportowym. Bardziej doświadczeni partnerzy biznesowi, mogą z góry przekreślić Mini – GmbH, z uwagi na niski kapitał zakładowy oraz brak ugruntowanej pozycji jak standardowa spółka GmbH.

Fot. Fotolia

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)