Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej, pracodawcy mają możliwość obniżenia o 20 proc. wymiaru zatrudnienia swoich pracowników i dzięki temu mogą obniżyć proporcjonalnie wynagrodzenie w czasie pandemii. Same formalności zostały już szeroko omówione w mediach, okazuje się jednak, że przedsiębiorcom przyszło zmierzyć się z technicznymi problemami związanymi z rozliczeniem obniżenia w okresie kwiecień – czerwiec 2020 r.

Obniżenie wymiaru etatu formalnie określone jest w Kodeksie Pracy i oprócz podania jawnego wymiaru, np. 0,8 etatu (inaczej 4/5), wymaga ustalenia liczba godzin powyżej określonego wymiaru, po których następuje dla „niepełnoetatowca” uznanie pracy w nadgodzinach (średniotygodniowych).

Pełny etat to przeciętnie 40 godzin pracy, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu. 4/5 etatu to już 32 godziny w przeciętnie 5-dniowym tygodniu. Wychodzi zatem ok. 6 godzin i 24 minuty każdego dnia roboczego. I tutaj zaczynają się przysłowiowe „schody”.

W przeliczeniu na wymiar pracy w miesiącu (0,8 czyli 4/5), mamy odpowiednio: w maju 20 dni roboczych czyli 160 godzin x0,8 = 128 godzin, ale 20 x 6:30 = 130 godzin! Analogicznie w czerwcu jest 21 dni roboczych, po 6,5 godziny daje 136,5 godziny pracy, a powinno być 168 x 0,8 etatu = 134,5 godzin, czyli 2 godziny mniej.

UWAGA! Nadmiarowe godziny będą wpływały na nieprawidłową stawkę godzinową oraz na błędne przeliczenie nadgodzin średniotygodniowych! Należy to skorygować!

Nadgodziny – niejasności w sposobie naliczania

Oprócz takich technicznych problemów pojawiają się niejasności w sposobie naliczania nadgodzin dobowych, tzw. 50-tek. Problem dotyczy zarówno systemu podstawowego jak i równoważnego. Według niezmiennych zasad Kodeksu Pracy, nadgodziny to jest praca wykonywana ponad NORMĘ lub ponad wydłużony wymiar danego dnia (w przypadku systemu równoważnego). Oznacza to, że dla systemu, gdy np. planowane jest 12 godz. pracy, nadgodziną jest dopiero praca ponad 12 godzin, ale gdy planowane jest 6 godz. 30 minut pracy w danym dniu, nadgodzina dobowa pojawi się dopiero po przekroczeniu 8 godzin pracy. 

Jaka zatem jest norma pracy do naliczania nadgodzin dla 4/5 etatu? To nadal jest 8 godzin dla systemu podstawowego lub od 8 do 12 dla systemu równoważnego. Za czas pracy ponad plan (6 godzin 30 minut), ale poniżej normy 8 godz. zostanie naliczona nadgodzina 100 proc. z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej.

Warto sprawdzić w swoim przeliczeniu ewidencji, czy dla 4/5 etatu wymiar wynosi w kwietniu 134,5 (a nie 136,5!), w maju 128h (a nie 130!) a w czerwcu 134,5 (a nie 136,5!). Łącznie wymiar II kwartału 2020 roku dla 4/5 etatu powinien wynosić 397 godzin, a nie 403. Tak zawyżony wymiar powoduje obniżenie o 6 godzin dodatków za pracę z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej

Rozwiązanie

Zaokrąglenia planowania normy dobowej należy skompensować obniżając wymiar pracy w wybranym jednym dniu o 2 godziny, a nadgodziny dobowe naliczać od normy 8 godz. a nie od 6:30, ponieważ zaniżana jest wówczas stawka do 50 proc. zamiast 100 proc. 

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu