Czy Niderlandy wprowadzą szybciej myto? Przewoźnikom na tym zależy. Co na tym zyskają?
Fot. Wikimedia/Onderwijsgek

Czy Niderlandy wprowadzą szybciej myto? Przewoźnikom na tym zależy. Co na tym zyskają?

W marcu tego roku niderlandzki rząd uchwalił ustawę o mycie, które pierwotnie miała wejść w życie w 2026 r. Według przedstawicieli sektora transportu, do osiągnięcia celów klimatycznych do 2030 r. konieczne jest szybsze wdrożenie nowych opłat drogowych za pojazdy ciężarowe. 

W marcu tego roku niderlandzki rząd uchwalił ustawę o mycie, które pierwotnie miała wejść w życie w 2026 r. Według przedstawicieli sektora transportu, do osiągnięcia celów klimatycznych do 2030 r. konieczne jest szybsze wdrożenie nowych opłat drogowych za pojazdy ciężarowe. 

Czy Niderlandy wprowadzą szybciej myto? Przewoźnikom na tym zależy. Co na tym zyskają?
Fot. Wikimedia/Onderwijsgek

Ustawa o opłatach drogowych zakłada, że od 2026 r. krajowe i zagraniczne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony lub więcej będą podlegały opłatom na wszystkich niderlandzkich autostradach oraz drogach regionalnych i lokalnych. Wprowadzenie myta na całej sieci drogowej ma zapobiec ruchowi alternatywnemu na drogach niższych kategorii.

Wraz z wejściem w życie nowego systemu opłat i zniesieniem eurowiniety w Niderlandach zostanie też obniżony podatek od pojazdów ciężarowych – wyjaśnia organizacja przewoźników Transport en Logistiek Nederland (TLN). Natomiast dochody netto z opłat od samochodów ciężarowych spłyną z powrotem do sektora transportu. Zostanie bowiem utworzony fundusz, z którego niderlandzkie firmy otrzymają wsparcie na innowacje i przekształcenie floty na ekologiczną

Początkowo stawki niderlandzkiego myta będą uzależnione od klas emisji pojazdów (klas Euro). Wstępne wysokości opłat są już znane, ale mogą jeszcze ulec zmianom: 

euro 0 EURO I euro II Euro III EURO IV EURO V EURO VI
> 12 ton 0,156 0,144 0,129 0,117 0,105 0,086 0,078
12 > 32 ton 0,252 0,232 0,209 0,189 0,169 0,139 0,126
32 tony > 0,26 0,239 0,216 0,195 0,174 0,143 0,13

Opłaty drogowe od 2024 r.

Holenderskie stowarzyszenie branżowe TLN i politycy chcą, aby myto zostało wprowadzone dwa lata wcześniej. Dzięki temu wsparcie ze specjalnego funduszu szybciej byłoby dostępne dla niderlandzkich przewoźników. 

Aby zapewnić przejście na zerowe emisje od 2024 r., ważne jest, aby zaliczki były dostępne wcześniej. W przeciwnym razie na pewno nie zrealizujemy celów klimatycznych na 2030 r.” – mówi prezes TLN Elisabeth Post.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)