Ostatnia szansa na zwrot opłaty drogowej za rok 2017

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Ostatnia szansa na zwrot opłaty drogowej za rok 2017

Zawiadamiamy, że ostateczny termin przyjęcia zlecenia, o zwrot części opłaty drogowej Maut, przez Kancelarię Transportową Legaltrans upływa 24.12.2020 roku lub wcześniej po przyjęciu określonej liczby wniosków.

Roszczenia zaczynają się przedawniać 30.01.2021 r.

Celem uniknięcia przedawnienia części przysługującego zwrotu wszystkie czynności należy dokonać przed końcem bieżącego roku. Prosimy o sprawne działanie.

Aby skutecznie zatrzymać bieg przedawnienia i tym samym w pewny sposób odzyskać nadpłacone myto, należy złożyć właściwie uargumentowany i udokumentowany wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, reprezentowanego przez urząd ds. Transportu, tj. Bundesamt für Güterverkehr. Wniosek musi być kompletny i odpowiednio uzasadniony, w przeciwnym wypadku jest nieskuteczny. Jeśli wniosek zostanie złożony w formie nieskutecznej, nie zatrzymuje biegu przedawnienia.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 28.10.2020r. o sygn. akt. C-321/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się niemiecką opłatą za przejazdy drogowe dla pojazdów ciężarowych. W 2011r. polska firma spedycyjna wniosła pozew o zwrot opłat za przejazd. Trybunał orzekł, że opłaty związane z utrzymaniem policji drogowej nie mogą być wliczane przy pobieraniu opłaty w Niemczech, tym samym stwierdzając zasadność roszczenia.

W 2005r. na autostradach federalnych wprowadzona została opłata za przejazd dla pojazdów ciężarowych, przez wzgląd na to, że to zwłaszcza pojazdy ciężarowe powodują uszkodzenia i zużycie dróg. Według Ministerstwa Transportu oznaczało to zmianę systemową – państwo niemieckie odeszło od finansowania sieci dróg głównych z podatków na rzecz finansowania ich przez ich użytkowników.
Zarzut nieprawidłowego naliczania opłat drogowych w Niemczech.

Zdaniem polskiej firmy stawki za opłaty za przejazdy w latach 2010-2011 naruszały dyrektywę unijną ws. kosztów infrastruktury drogowej. TSUE przychylił się do powyższego twierdzenia, stwierdzając że uwzględniać należy wyłączenie kosztów infrastruktury, tj. budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci drogowej. Zatem koszty związane z policją drogową nie mogą być uznawane za koszty eksploatacji w rozumieniu omawianej dyrektywy.

Również zgodnie ze stanowiskiem rzecznika generalnego TSUE koszty utrzymania policji drogowej nie należą do kosztów infrastruktury. Według rzecznika, co za tym idzie również TSUE, każde, nawet niewielkie przekroczenie kosztów infrastruktury stanowi naruszenie prawa unijnego.

Rząd federalny wystąpił z wnioskiem o ograniczenie w czasie skutków wyroku na niekorzyść państwa niemieckiego, jednakże sędziowie TSUE pozostali nieugięci oraz oddalili powyższe żądanie. W trakcie rozprawy podano kwotę rzędu 200 mln euro rocznie na wydatki związane z policją drogową, co nie było wystarczające aby udowodnić „ryzyko poważnych reperkusji ekonomicznych” przez państwo niemieckie.

Jak odzyskać część opłat drogowych MAUT?

Aby uzyskać zwrot opłaty koniecznym jest wszczęcie postępowania administracyjnego w Niemczech. Kancelaria Transportowa LEGALTRANS posiadająca wieloletnie doświadczeniem, przeprowadzi całość postępowania, aż do otrzymania zwrotu części opłaty drogowej przez Przewoźnika.

Chcesz odzyskać myto?

Zadzwoń:

+48 791 694 777

+48 577 413 000

+48 531 560 920

Napisz maila na: kancelaria@kt-legaltrans.pl

www: https://kt-legaltrans.pl/

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty