TransInfo

Fot. Wikimedia Commons/Ruben de Rijcke Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License

Bruksela podwyższa cele redukcji emisji dla państw członkowskich. Obejmie to transport drogowy

Rada i Parlament Europejski osiągnęły w listopadzie wstępne porozumienie polityczne w sprawie bardziej rygorystycznych celów redukcji emisji dla państw członkowskich w ramach tzw. rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. 

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Wstępne porozumienie Rady i PE zatwierdza cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na szczeblu UE w wysokości 40 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2005 r. dla sektorów nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) – donosi Parlament w oficjalnym komunikacie. A do tych należą: transport drogowy i morski, budownictwo, rolnictwo, gospodarka odpadami i drobny przemysł. Porozumienie, które musi jeszcze zostać formalnie przyjęte, utrzymuje zwiększone cele krajowe przypisane każdemu państwu członkowskiemu zgodnie z propozycją Komisji. Dostosowuje ono również sposób, w jaki kraje unijne mogą korzystać z istniejących elastyczności, aby osiągnąć swoje cele. Po raz pierwszy wszystkie kraje UE muszą teraz zredukować emisje gazów cieplarnianych z celami w zakresie od 10 do 50 proc. 

Aby osiągnąć te bardziej ambitne krajowe cele w zakresie redukcji, każde państwo członkowskie będzie musiało co roku zapewnić, że nie przekroczy swojego rocznego limitu emisji gazów cieplarnianych.

Tagi