Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premium. SPRAWDŹ OFERTĘ
Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premiumSPRAWDŹ OFERTĘ

premium

Nowe kary za naruszenia przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców
Fot. pixaabay/planet_fox/public domain

Nowe kary za naruszenia przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców

W marcu w Niderlandach weszły nowe zasady dotyczące sankcjonowania naruszeń czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz wykroczeń dotyczących tachografów. Zmiany związane są z Pakietem Mobilności.

W marcu w Niderlandach weszły nowe zasady dotyczące sankcjonowania naruszeń czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz wykroczeń dotyczących tachografów. Zmiany związane są z Pakietem Mobilności.

Nowe kary za naruszenia przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców
Fot. pixaabay/planet_fox/public domain

Od 24 marca 2023 r. w Niderlandach obowiązują nowe zasady, których wprowadzenie związane było zarówno z wejściem w życie przepisów Pakietu Mobilności, jak i z Brexitem.

Rejestr ERRU i orzecznictwo Rady Stanu również wymagało wprowadzenia zmian” – tłumaczy TLN. 

Duże zmiany

Nowe przepisy wprowadziły szereg istotnych zmian. Uwzględnione zostały nowe naruszenia wraz z kwalifikacjami (poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze naruszenia) związane z zapisami Pakietu Mobilności, jak brak rejestracji symbolu kraju przy przekroczeniu granicznym. Zmianom uległy też kwoty grzywien. “Ma to związek z faktem, że w ślad za rejestrem ERRU do przepisów wprowadzono czwartą kategorię grzywien. Niektóre zostały podwyższone, inne obniżone” – dodaje TLN.

Za poważne naruszenia grozi od 150 do 449 euro grzywny, za bardzo poważne od 450  do 1349 euro, a za najpoważniejsze od 1350 euro w górę. Za naruszenia drobne trzeba zapłacić do 149 euro mandatu.

Ponadto wraz z wejściem nowych przepisów, przy ustalaniu kar uwzględniany jest stopień przewinienia. Wcześniej tak nie było.

Obecnie trzeba ustalić, czy doszło do lekkiego czy normalnego przewinienia, rażącego niedbalstwa czy umyślnego przewinienia” – wyjaśnia TLN.

Przy ustalaniu stopnia przewinienia brane są pod uwagę następujące okoliczności:

– wcześniejsze interwencje (np. grzywny administracyjne, kary pieniężne, administracyjne nakazy egzekucji, ostrzeżenia lub wyroki karne) lub naruszenia,

– inne naruszenia w okresie podlegającym kontroli,

– korzyści uzyskane z naruszenia,

– wpływ/czas trwania naruszenia oraz czy naruszenie zakończyło się z własnej inicjatywy.

W przypadku kilku naruszeń o różnym stopniu winy oblicza się średni jej stopień, zaokrąglając w dół. W tym celu trzeba skorzystać z następującej punktacji: 

– lekkie przewinienie: 1 punkt,

– normalne przewinienie: 2 punkty,

– rażące niedbalstwo: 3 punkty,

– umyślne przewinienie: 4 punkty.

TLN wyjaśnia to na przykładzie.

Załóżmy, że jest 9 przestępstw umyślnych i 5 przestępstw, które są mniej zawinione, oznacza to, że jest (9 x 4 punkty) + (5 x 1 punkt) = 41 punktów. Średnio daje to 41 punktów podzielonych przez 14 naruszeń, co daje 2,93 punktu. Jest ona (punktacja – przyp.red.) zaokrąglana w dół, tak że otrzymujesz 2 punkty, co oznacza „normalne przewinienie”, ale należy się spodziewać maksymalnej kwoty grzywny” – wyjaśnia na przykładzie TLN. 

Pierwsza kontrola i kolejne

Nowe zasady wprowadzają zasady dotyczące nakładania grzywien za konkretne przewinienia podczas pierwszej, drugiej i trzeciej kontroli przedsiębiorstwa. Podczas pierwszej tylko „bardzo istotne naruszenia” i „najważniejsze naruszenia” podlegają bezpośrednio karze grzywny. 

Oprócz wyżej wymienionych naruszeń, „poważne naruszenia” podlegają natychmiastowej karze dopiero podczas drugiej kontroli firmy. W przypadku trzeciej lub kolejnej kontroli firmy, także „drobne naruszenia” podlegają natychmiastowej karze. 

Co istotne, w przypadku recydywy, tj. tych samych naruszeń wykrytych po raz drugi i trzeci, kwoty grzywien za każde z nich są podwyższane o odpowiednio 100 proc. i 200 proc. 

Nie wszystko się zmieniło

Niektóre z zapisów wcześniejszej wersji przepisów (tzw. wersji 2019) zostały zachowane. Mowa tu np. o zasadzie, zgodnie z którą ​kilka naruszeń może zostać ukaranych grzywną w drodze decyzji w sprawie grzywny, przy czym kara ta składa się z sumy wszystkich grzywien związanych z naruszeniami. Natomiast na pracownika można nałożyć maksymalnie jedną karę pieniężną przy jednej decyzji w sprawie grzywny.

Innymi słowy, załóżmy, że ustalono, iż kierowca jechał bez karty w tachografie trzy razy, wtedy pracownik może zostać ukarany grzywną tylko jeden raz; pracodawca może być karany za każde z trzech naruszeń” – wyjaśnia TLN. 

Pozostało 96% artykułu do przeczytania.
Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  1. ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  2. dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  3. dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  4. dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
Poznaj wszystkie korzyściWYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.
Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł


Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze