KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Za miesiąc wejdą w życie nowe przepisy regulujące kontrole drogowe. Policja będzie mogła parkować radiowóz w miejscu niedozwolonym. Zmiany obejmują też kontrole trzeźwości, prędkości i wskazań drogomierza.

Od 7 listopada policjanci, na czas prowadzenia działań kontrolnych, będą mogli zaparkować radiowóz w miejscu obowiązywania zakazu, pod warunkiem, że nie zagraża  on bezpieczeństwu ruchu drogowego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  wymienia tu przestrzeń jezdni oznaczoną poziomym znakiem P-21 “powierzchnia wyłączona”, zatoki autobusowe (poza godzinami kursowania publicznych środków transportu), pobocza oddzielone od jezdni ciągłą linią oraz chodniki. Warto pamiętać, że nowe zasady dotyczą zarówno policjantów w radiowozach oznakowanych jak i nieoznakowanych. Oznacza to, że kontroli można się spodziewać w najmniej oczekiwanych miejscach. 

Radary nie tylko zgodnie z instrukcją 

Istotną zmianą jest także zobowiązanie policjantów korzystających z przyrządów pomiarowo-kontrolnych do używania ich nie tylko zgodnie z instrukcją obsługi, ale również zgodnie z przepisami metrologicznymi. Co ważne, radary muszą zostać przetestowane przed rozpoczęciem służby. Do tej pory przepisy wymagały jedynie użytkowania w warunkach określonych w instrukcji. 

Szybsze kontrole trzeźwości

Nowe regulacje przyspieszą również kontrole prowadzone w ramach akcji mających na celu wytypowanie kierowców jadących pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Aktualnie policjant musi się przedstawić przed każdą z takich kontroli. Nowe przepisy ten obowiązek znoszą, dzięki czemu funkcjonariusze zaoszczędzą czas, który będą mogli przeznaczyć na zwiększenie liczby skontrolowanych kierowców. Kontrolowany będzie jednak mógł poprosić policjanta o wylegitymowanie się.

Obowiązek sprawdzania przebiegu

Rozporządzenie wprowadza nowy obowiązek policji. Podczas każdej kontroli będą oni musieli sprawdzić i zapisać przebieg pojazdu – bez względu na to, czy został on zatrzymany w celu sprawdzenia dokumentów, czy stanu technicznego. Z kolei kierowca będzie miał obowiązek umożliwić policjantowi odczytanie wskazań licznika, a więc pozwolić mu zajrzeć do samochodu. Po kontroli funkcjonariusz będzie wpisywał przebieg do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma wejść w życie 7 listopada br. Wyjątkiem są zapisy o nowym obowiązku policji związanym z kontrolą przebiegu, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Poradnik: ITD kontrola kierowcy

Fot. KWP w Olsztynie

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu