Strona główna

/

Transport

/

Obowiązek powrotu ciężarówek do ...

Obowiązek powrotu ciężarówek do bazy “pustą obietnicą” Pakietu Mobilności?
Fot. BAG

Obowiązek powrotu ciężarówek do bazy “pustą obietnicą” Pakietu Mobilności?

Obowiązkowy powrót ciężarówki do bazy przynajmniej raz na 8 tygodni zawarty w Pakiecie Mobilności był wielką nadzieją Niemiec. “W rzeczywistości jest to pusta obietnica” - komentuje niemiecki portal branżowy.

Obowiązkowy powrót ciężarówki do bazy przynajmniej raz na 8 tygodni zawarty w Pakiecie Mobilności był wielką nadzieją Niemiec. “W rzeczywistości jest to pusta obietnica” - komentuje niemiecki portal branżowy.

Obowiązek powrotu ciężarówek do bazy “pustą obietnicą” Pakietu Mobilności?
Fot. BAG

Obowiązek powrotu ciężarówek najpóźniej po ośmiu tygodniach ma być, zgodnie z zapowiedzią Brukseli, skutecznym środkiem przeciwko nieuczciwej konkurencji ze strony wschodnioeuropejskich przewoźników. 

Niemiecki portal transportowy eurotransport.de komentuje ten przepis jako szczególnie rażącą słabość techniczną Pakietu Mobilności. Dlaczego?

BAG może stwierdzić naruszenie w Niemczech, ale nie może za nie ukarać kierowcy. Za niedopełnienie obowiązku powrotu ciężarówki przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie w kraju siedziby. 

BAG musiałby zatem zwrócić się o pomoc administracyjną w krajach, które zaskarżyły obowiązkowy powrót ciężarówki do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)” – krytykuje niemiecki portal. 

Komentarz redakcji

Z jednej strony Niemcy od lat zabiegały o wprowadzenie surowszych przepisów dla branży transportowej (wystarczy przypomnieć Ismaila Ertuga, niemieckiego eurodeputowanego, który był jednym ze sprawozdawców w sprawie Pakietu Mobilności), z drugiej natomiast niemiecki rząd do nowych regulacji podchodzi w sposób wybiórczy. Za naszą zachodnią granicą ubolewa się nad utrudnionym egzekwowaniem obowiązkowego powrotu ciężarówki do bazy, z drugiej strony władze Niemiec decydują się nie stosować przepisów Pakietu Mobilności o kabotażu w transporcie kombinowanym. Dlaczego? Ponieważ tzw. okres cooling off dla kabotażu w tym typie przewozów doprowadziłby do brutalnego spadku w transporcie w krajowym w końcowej lub początkowej fazie transportu kombinowanego. Wygląda więc na to, że kraj, który w dużej mierze stoi za surowymi przepisami dla branży transportowej, korzysta z furtek, by ich nie stosować, jeśli są one niewygodne dla jego gospodarki.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze