Ubezpieczenie OCZ przewoźnika – czy pokryje zobowiązania finansowe w czasie pandemii? [PORADNIK]

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Ubezpieczenie OCZ przewoźnika – czy pokryje zobowiązania finansowe w czasie pandemii? [PORADNIK]

Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa spowodowała zmniejszenie liczby zleceń, spowolnione płatności i bardzo ograniczone przychody firm przewozowych. Stopniały oszczędności i zwiększyła się liczba zobowiązań płatniczych, a w niektórych przypadkach doszło nawet do utraty płynności finansowej.

Przewoźnicy są w posiadaniu tzw. ubezpieczeń OC zawodowej przewoźnika (OCZ), które służą jako zabezpieczenie finansowe przy ubieganiu się o zezwolenia i licencje transportowe. Polisa OCZ jest również produktem ubezpieczeniowym, który obejmuje ochroną zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec przewoźnika i niemożliwe do zrealizowania wskutek utraty przez niego zdolności finansowej.

Wielu zadłużonych przewoźników być może sięgnie teraz po polisy OCZ i będzie się domagać od zakładów ubezpieczeń pokrycia swoich należności, z którymi nie mogą dać sobie rady sami.

Aby określić faktyczną skuteczność takiego ubezpieczenia, dokonaliśmy oceny zakresu udzielanej przez zakłady ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej z polis OC zawodowej przewoźnika. Efektem jest PORADNIK:

„Ubezpieczenie OCZ przewoźnika. Czy może pokryć Twoje zobowiązania finansowe?”

W poradniku są zawarte najistotniejsze informacje, które pomogą ocenić możliwości uzyskania od zakładu ubezpieczeń odszkodowania za powstałe zobowiązania finansowe, których w związku z trudną sytuacją finansową przewoźnik nie jest w stanie zrealizować.

Zwracamy jednak uwagę, że przedmiotem naszej analizy nie była ocena warunków ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika prezentowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Przed podjęciem decyzji o ewentualnym zgłoszeniu roszczeń do zakładu ubezpieczeń sugerujemy zatem dokonanie szczegółowej analizy warunków posiadanego ubezpieczenia.

Zagadnienia poruszone w poradniku:

1. Zdolność finansowa przewoźnika według rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

2. Polisa OCZ przewoźnika – zakres ubezpieczenia

3. „Utrata zdolności finansowej”. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

4. Jak można potwierdzić utratę zdolności finansowej?

5. Wymagalność zobowiązania a wykonalność zobowiązania na podstawie tytułu wykonawczego

6. Polisa OCZ przewoźnika i jej zastosowanie w praktyce

Fot. Pixabay/mohamed_hassan/iXimus

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty