TransInfo

Fot. OT Logistics

OTL nadal korzysta na boomie kontenerowym. Jednak nie potrwa to długo

Grupa logistyczna OTL poprawiła swoje przychody o blisko 14 proc. rok do roku po III kw. 2021 r. Bez działalności niekontynuowanej było to nawet 40 proc. Grupa ma też zysk netto po stratnym 2020 r. Po sprzedaży C. Hartwig odpadnie jednak znaczne źródło przychodów.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Po III kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży Grupy OTL wyniosły 719,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 13,7 proc. rok do roku. Co warto jednak podkreślić, po wyłączeniu działalności sprzedanych w 2020 r., wzrost przychodów z działalności kontynuowanej wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. ponad 40 proc. rok do roku.

Dynamiczny wzrost zaliczył zysk operacyjny, który po wrześniu 2021 r. osiągnął poziom 101,3 mln zł, co stanowiło wzrost aż o 1 963 proc. w stosunku do 4,9 mln po III kw. 2020 r.

Zysk netto grupy osiągnął po III kw. 2021 r. 114 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku grupa miała stratę w wysokości blisko 53 mln zł.

Kontenery nakręciły wynik

W strukturze przychodów Grupy OTL najszybciej rosnącymi segmentami działalności była spedycja kontenerowa oraz przeładunki drobnicowe. Ta pierwsza stanowiła ponad 50 proc. przychodów grupy, czyli 388 mln zł, co stanowiło wzrost rok do roku o ponad 94 proc. To właśnie spedycja kontenerowa była motorem napędowym wzrostu przychodów całej Grupy – to pokłosie wzrostu stawek kontenerowych na globalnych rynkach.

Z kolei przeładunki drobnicowe przyniosły ponad 152 mln zł – o blisko 20 proc. więcej, niż po III kw. 2020 r.

Spadek sprzedaży odnotowano natomiast w zakresie przeładunku towarów masowych. Przychody w tym segmencie wyniosły 109,6 mln zł – o ponad 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Główną tego przyczyną był spadek importu węgla energetycznego, w efekcie wzrostu światowych cen węgla, co z kolei negatywnie wpłynęło na popyt.

Szykują się zmiany

Ogłaszając wyniki finansowe za III kw. br. Grupa OTL wspomniała również o planach na najbliższe lata. Od 2022 do 2025 r. planuje dalej koncentrować działalność na obsłudze portowej klientów z Europy Środkowo-Wschodniej. Zamierza także rozwijać działalność spedycyjną na bazie OTL i Rentrans Cargo.

W związku ze sprzedażą spółki zależnej C. Hartwig niemieckiej grupie Rhenus OTL (sfinalizowane w bieżącym miesiącu) nie będzie kontynuowało działalności w dziedzinie spedycji kontenerowej.

Jak podała firma,, po III kw. 2021 r. przychody grupy z wyłączeniem spedycji kontenerowej (która nie będzie kontynuowana w 2022 r.) wyniosły 335,4 mln zł, co stanowiło wzrost rok do roku o 6,7 proc.

Tagi