Pakiet Mobilności wprowadził zmiany warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. O czym musisz pamiętać?
Fot. Flickr/CC BY 2.0/Rab Lawrence

Pakiet Mobilności wprowadził zmiany warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. O czym musisz pamiętać?

Z uwagi na Pakiet Mobilności w Polsce wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawach o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, z którymi wiążą się nowe wymogi dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Warto o nich pamiętać, prowadząc międzynarodową działalność transportową.

Z uwagi na Pakiet Mobilności w Polsce wprowadzone zostały zmiany m.in. w ustawach o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, z którymi wiążą się nowe wymogi dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Warto o nich pamiętać, prowadząc międzynarodową działalność transportową.

Pakiet Mobilności wprowadził zmiany warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. O czym musisz pamiętać?
Fot. Flickr/CC BY 2.0/Rab Lawrence

Komunikaty w tej sprawie opublikował Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Oto najważniejsze ze zmian.

Baza eksploatacyjna

Przystosowując prawo krajowe do unijnego (chodzi o tzw. Pakiet Mobilności) niezbędne było wprowadzenie nowej definicji bazy eksploatacyjnej. Jest to więc miejsce, “w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów” – instruuje ITD.

Najważniejsza jest kwestia parkingu – zgodnie z najnowszymi wymogami musi się na nim znaleźć miejsce dla przynajmniej ⅓ floty przedsiębiorstwa.

Obowiązek posiadania odpowiedniej bazy eksploatacyjnej leży również na tych przewoźnikach (posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r.), którzy rozpoczęli starania o wydanie wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, ale jeszcze nie mają tych dokumentów.

Mają na to sporo czasu, bo do stycznia 2023 r. Muszą jednak pamiętać, by do tego czasu złożyć oświadczenie, że mają odpowiednią bazę, wraz z podaniem jej adresu.

Coroczne obowiązki dla przewoźników

Gdy przewoźnicy otrzymają już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, muszą pamiętać, aby co roku przekazywać kilka informacji dotyczących zatrudnionych pracowników. ITD wymienia:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

I w tym przypadku jest jeszcze trochę czasu na przygotowanie się do tych zmian, bowiem obowiązek ten trzeba będzie realizować dopiero od 2023 r.

Inne obowiązki dotyczące np. terminów zgłoszeń pojazdów do licencji wspólnotowej, zostały opisane na stronie ITD. 

Niewłaściwe wykorzystanie świadectwa kierowcy

W nowym prawie inspirowanym Pakietem Mobilności pojawiają się również zapisy dotyczące kar związanych z naruszeniami związanymi ze świadectwem kierowcy. I tak oto jeśli przewoźnik we wniosku o wydanie tego świadectwa poda niewłaściwe informacje, albo okaże się, że warunki związane z wydaniem tego dokumentu w rzeczywistości nie są spełniane, skutkiem może być:

  • cofnięcie wydania świadectwa kierowcy,
  • zawieszenie wydawania nowych świadectw kierowców na 30 dni.

Jeśli naruszenia będą poważne, mogą prowadzić do cofnięcia jednego wypisu z licencji wspólnotowej na 6 miesięcy i zawieszenia wydawania nowych świadectw kierowców na 30 dni – czytamy w nowych przepisach ustawy o transporcie drogowym, które wchodzą w życie 1 marca 2022 r.

Pakiet zmian dla przewoźników busami

Bodaj największa rewolucja czeka przewoźników wykonujących międzynarodowy transport pojazdami o dmc mieszczącym się między 2,5 a 3,5 t.  Od 21 maja br. będą musieli mieć licencję na przewóz drogowy, zarejestrowaną siedzibę firmy oraz spełniać wymogi związane z dobrą reputacją. Ponadto obowiązywać ich będą wymogi zabezpieczenia finansowego oraz przepisy dotyczące kabotażu.

ITD przypomina ponadto, że jeśli przewoźnicy ci korzystają z pracy kierowców spoza UE (lub takich, którzy nie są rezydentami długoterminowymi), to będą musieli uzyskać dla tych osób świadectwa kierowcy. Wymienia przy tym listę załączników, które należy dodać do wniosku o taki dokument (mowa np. o kserokopii licencji wspólnotowej).

Jeśli chodzi o wymogi zabezpieczenia finansowego, to co roku trzeba będzie wykazać (“na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę” – przypomina ITD), że przewoźnik ma przynajmniej 1,8 tys. euro na pierwszy wykorzystywany pojazd i po 900 euro na każdy dodatkowy.

Z uwagi na szereg zmian dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ITD opublikowało również dokument, w który przypomina je wszystkie.

Opisane są tam m.in. wymogi:

  • posiadania stałej rzeczywistej i siedziby,
  • w zakresie bazy eksploatacyjnej,
  • dobrej reputacji,
  • kompetencji zawodowych,
  • wspomnianej wyżej zdolności finansowej.
Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze