Pasy transportowe, a termin przydatności

Pasy transportowe, a termin przydatności

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

12.07.2011

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

12.07.2011
Pasy transportowe, a termin przydatności

Temat ten bardzo często pozostawia wiele pytań i wątpliwości na temat tego w jakim celu zamieszczona jest data na etykiecie i czy słusznie otrzymaliśmy mandat.

Pasy poliestrowe używane w transporcie, stosuje się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Również w Niemczech muszą być produkowane zgodnie z europejską normą techniczną nr EN 12195-2. Norma ta szczegółowo określa zarówno parametry techniczne pasów transportowych, sposób produkcji, kontroli jak i oznakowania znajdującego się na etykiecie pasa.
Norma została zatwierdzona, przyjęta i wprowadzona w życie również w Polsce
pod nr PN EN 12195-2 2000.

Zgodnie z wymogami powyższej normy producent ma obowiązek umieszczać
rok produkcji pasa (jednak nie wymaga ona dokładnej daty produkcji) oraz kod producenta. Jest to niezbędne w celu pełnej identyfikacji wyrobu, partii produkcyjnej oraz identyfikacji surowców, z których pas transportowy został wykonany. Wyżej wymienione informacje są niezbędne w przypadku ustalenia wadliwej serii pasów dostępnych na rynku, dzięki której można  w łatwiejszy sposób wycofać ze sprzedaży wadliwe pasy. W żadnym przypadku informacja ta nie służy do określenia terminu zdatności użycia, gdyż takie terminy w przypadku wyrobów z poliestru czy stali nie występują.

Właściwości tych materiałów nie ulegają zmianie w czasie, a ponadto ich przydatność zależy jedynie od sposobu użytkowania, uszkodzeń mechanicznych
czy oddziaływania środowiska.
Określenie terminu po jakim pas transportowy nie nadaje się do użytku nie dosyć,że jest niezgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, ale również pozbawiony jest jakiegokolwiek uzasadnienia technicznego czy logicznego.

Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli pasów oraz uszkodzeń powodujących konieczność wycofania pasów z użycia są określone w normie EN 12195-2
i zamieszczone w instrukcji użytkowania znajdującej się przy każdym pasie produkowanym przez daną firmę. Żadna z tych wytycznych nie zawiera treści
o przekroczonym terminie przydatności pasa. Wszystkie te określone w normie wymogi poparte są logicznym wytłumaczeniem, mającym na celu bezpieczeństwo osoby użytkującej pasy transportowe.

W Niemczech nie obowiązują żadne dodatkowe przepisy, które nie zostały ujęte
w normie EN 12195-2, określające dodatkowe wymogi użytkowania pasów na terenie tego państwa. W związku z tym otrzymanie mandatu za przekroczenie terminu przydatności pasa jest absurdalne i nie podparte żadnymi przepisami.
W takich przypadkach jak „data użyteczności pasa” należy upewnić się czy kierowca prawidłowo zrozumiał zastrzeżenia policji ( często uwagi dotyczą stanu technicznego pasów, a nie ich daty produkcji) oraz zażądać potwierdzenia, że zastrzeżenia policji dotyczą daty produkcji pasa. Tylko w takim przypadku będzie możliwe podjęcie interwencji i odwołanie się od decyzji.

Autor: Bogumił Paszkiewicz

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze