Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Kolejnym krajem, który przepisami o płacy minimalnej obejmuje transport drogowy, jest Portugalia. Jak podaje Autoridade para as Condições do Trabalho – odpowiednik Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce, regulacje dotyczą kabotażu. Tranzyt i transport międzynarodowy zostały wyłączone z tych przepisów.

Stawka wynosi ok. 3,16 euro za godzinę, co w porównaniu przykładowo z Francją (stawki sięgają 10,08 euro) nie jest wysoką kwotą.

Wymogi, które należy spełnić przy oddelegowaniu pracownika:

1. Zgłosić fakt oddelegowania pracownika, zgłaszając: informacje o pracodawcy, liczbę pracowników delegowanych, osobę kontaktową, przewidywany czas oraz daty rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania; miejsce świadczenia pracy, wskazanie usługobiorcy.

2. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: destacamento@act.gov.pt

3. Wyznaczyć osobę do kontaktu z ACT (osoba ta powinna mieć miejsce zamieszkania na terytorium Portugalii).

4. Przechowywać przez okres oddelegowania oraz rok po jego zakończeniu kopie następujących dokumentów (w wersji papierowej lub elektronicznej):

– umowy o pracę,

– potwierdzeń wypłaty wynagrodzenia,

– rejestru czasu pracy.

Wymienione dokumenty powinny być przedstawione na każde żądanie ACT i przetłumaczone na język portugalski.

Będziemy śledzić dalsze działania ACT w związku z nowymi regulacjami.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu