Czechy zwalniają ciężarówki wiozące pomoc dla Ukrainy z opłat drogowych. Jak z tego skorzystać?
Fot. CzechToll

Czechy zwalniają ciężarówki wiozące pomoc dla Ukrainy z opłat drogowych. Jak z tego skorzystać?

Czechy zwolniły z obowiązku uiszczania opłat drogowych pojazdy o masie powyżej 3,5 tony, przewożące pomoc dla Ukrainy. Żeby skorzystać z tego zwolnienia, trzeba złożyć zawiadomienie o wykonywanym tranzycie w odpowiednim formularzu, dostępnym w sieci.

Czechy zwolniły z obowiązku uiszczania opłat drogowych pojazdy o masie powyżej 3,5 tony, przewożące pomoc dla Ukrainy. Żeby skorzystać z tego zwolnienia, trzeba złożyć zawiadomienie o wykonywanym tranzycie w odpowiednim formularzu, dostępnym w sieci.

Czechy zwalniają ciężarówki wiozące pomoc dla Ukrainy z opłat drogowych. Jak z tego skorzystać?
Fot. CzechToll

Przejazdy ciężarówek wykorzystywanych do celów humanitarnych, aby mogły być objęte zwolnieniem z opłat drogowych, muszą zostać zgłoszone do Administracji Celnej Republiki Czeskiej.

Zgłoszenie to, polegające na uzupełnieniu formularza Excel, powinno być wysłane na adres ua@czechtoll.cz i uzupełnione w języku czeskim lub angielskim. Wymagane są informacje m.in. o tablicach rejestracyjnych, masie pojazdu, czasie przejazdu oraz trasie. Należy również podać dane osoby do kontaktu.

Zgłoszenie powinno być wysłane przed rozpoczęciem tranzytu przez Czechy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, można w późniejszym terminie, jednak jak najszybciej.

Osoby korzystające z urządzeń OBU powinny wprowadzić je w odpowiedni tryb transportowy (informacji na ten temat udzielają całodobowo pracownicy biura obsługi klienta operatora systemu, pod numerem: +420 243 243 243).

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy punktów obsługi klienta, stacjonarnie – donosi mytocz.eu.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)