Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Dzięki stworzonej w ramach projektu badawczego platformie oraz nowej aplikacji mobilnej dla kierowców ciężarówek, dysponenci mogą nadzorować cały łańcuch dostaw fabryki, a w razie stwierdzenia zakłóceń odpowiednio reagować.

Elastyczne, niezawodne sieci logistyczne stanowią podstawowy element Przemysłu 4.0. Siedmiu partnerów, producenci oprogramowania, firmy PTV i LOCOM, przedsiębiorstwa przemysłowe Bosch i ZF, firma logistyczna Geis, centrum badawcze FZI (Forschungszentrum Informatik) oraz instytut IFL (Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme) przygotowują logistykę do przemysłu zintegrowanego. 

Zakończono właśnie prace przy projekcie ProveIT (skrót od: Production plan based recovery of vehicle routing plans within integrated transport networks). W ciągu trzech lat starano się ułatwić obsługę złożonych łańcuchów dostaw pod kątem Przemysłu 4.0 oraz stworzyć zestaw narzędzi cyfrowych. Rezultatami współpracy są: zintegrowana platforma służąca do planowania i zarządzania, aplikacja dla kierowców samochodów ciężarowych oraz usługi dla dysponentów. 

„Poligon doświadczalny” stanowiła fabryka komponentów hydraulicznych w Homburgu. Codziennie, punktualnie o godz. 7:30 wyruszał z niej samochód ciężarowy. Objeżdżał kolejno różnych dostawców w promieniu 60 km i odbierał towary potrzebne fabryce do produkcji. Punktualny dojazd do wszystkich punktów na trasie, czas spędzony w korkach czy opóźnienia w załadunku – wszystko to było  źródłem informacji dla planistów materiałowych i planistów transportu pracujących w fabryce. To oni odpowiadają za to, by towary były terminowo i zgodnie z zapotrzebowaniem dostarczane działom produkcyjnym w Homburgu.

Dzięki stworzonej w ramach naszego projektu platformie ProveIT oraz nowej aplikacji mobilnej dla kierowców samochodów ciężarowych dysponenci mogą nadzorować cały łańcuch dostaw. Kierowca odnotowuje za pomocą aplikacji wszystkie ważne zdarzenia: godzinę wyjazdu i przyjazdu, rozpoczęcie i zakończenie załadunku, opuszczenie kolejnego punktu trasy i zakłócenia po drodze. Dane przekazywane w czasie rzeczywistym są gromadzone i udostępniane za pośrednictwem platformy ProveIT” – mówi kierujący projektem, dr Markus Bauer (Bosch).    

System dba o optymalne wykorzystanie mocy kanałów transportowych, generuje zlecenia, na których uwzględniane są szczegółowe dane dotyczące np. towarów i materiałów opakowaniowych. Dysponent korzysta z rekomendowanej przez platformę optymalnej trasy transportu, równocześnie otrzymuje  informacje, dzięki którym może właściwie reagować w przypadku pojawiających się zakłóceń. W ten sposób integracji podlegają wszystkie dane potrzebne do monitorowania łańcucha dostaw, a to czy i jak bardzo aktualny stan tego łańcucha różni się od stanu planowanego jest automatycznie sprawdzane (porównuje np. komunikaty statusu, przekazywane przez kierowcę za pośrednictwem aplikacji, z zasobami magazynowymi i planami produkcyjnymi). Przez cały czas dysponent wie jakie towary i w jakich ilościach znajdują się w magazynie i jakie towary oraz w jakich ilościach będą potrzebne do produkcji. 

“Dysponent może polegać na tym, że jego cyfrowy pomocnik  nadzoruje wszystkie procesy. Otrzymuje także ostrzeżenia, gdy konieczna jest jego interwencja” – wyjaśnia  M. Bauer.

 Dzięki ujednoliconej bazie danych dysponent ma możliwość sprawdzenia  realizacji opracowanych wcześniej planów. Może np. w każdej chwili sprawdzić, czy występujące zakłócenia można usunąć poprzez dodanie dodatkowego kursu?

W ramach platformy zintegrowano funkcję zarządzania nieprzewidzianymi zdarzeniami, umożliwiającą symulację różnych opcji oraz ich skutków. Jeżeli samochód utknie w korku komputer oblicza, czy ma sens dokończenie danej trasy z opóźnieniem, czy może należałoby wysłać drugi kurs, który od razu zostanie skierowany do dostawcy, którego produkty są aktualnie najpilniej potrzebne (system kalkuluje, która decyzja jest bardziej uzasadniona ekonomicznie). Opracowano różnego rodzaju usługi związane z obsługą pojawiających się zakłóceń. Może to być e-mail przesyłany na skrzynkę dysponenta lub komunikat wyświetlany na monitorze jego komputera. Kolejnym etapem rozwoju funkcji poszczególnych aplikacji będzie m.in. stworzenie cyfrowych dokumentów przewozowych.

fot. Bosch

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu