Przejście graniczne Gubinek-Guben zostało udostępnione dla transportu żywych zwierząt. Przejazd możliwy jest od wczoraj, od godz. 16. Zgodnie z przepisami, w uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekroczenie granicy w miejscu, które nie znajduje się w wykazie przejść w rozporządzeniu o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu