Wytyczne Komisji Europejskiej ws. rejestrowania przekroczenia granicy w tachografie. Zobacz, gdzie tego nie robić
Fot. AdobeStock/M_Perfectti

Wytyczne Komisji Europejskiej ws. rejestrowania przekroczenia granicy w tachografie. Zobacz, gdzie tego nie robić

Komisja Europejska przygotowała pytania i odpowiedzi dotyczące wpisywania symbolu kraju w tachografach podczas przekraczania granicy. W dokumencie podkreślono również, że kod kraju należy wprowadzić na najbliższym możliwym przystanku. To powinno być bezpieczne miejsce  zatrzymania.

Komisja Europejska przygotowała pytania i odpowiedzi dotyczące wpisywania symbolu kraju w tachografach podczas przekraczania granicy. W dokumencie podkreślono również, że kod kraju należy wprowadzić na najbliższym możliwym przystanku. To powinno być bezpieczne miejsce  zatrzymania.

Wytyczne Komisji Europejskiej ws. rejestrowania przekroczenia granicy w tachografie. Zobacz, gdzie tego nie robić
Fot. AdobeStock/M_Perfectti

KE opublikowała wytyczne dotyczące rejestracji przekroczenia granicy w tachografie (w języku angielskim), która jest obowiązkowa od 2 lutego br. Kiedy parking jest pełny i kierowca nie może na nim bezpiecznie wprowadzić kodu kraju, może tej operacji dokonać na najbliższym możliwym postoju. Organy kontrolne muszą podczas kontroli uwzględniać wszystkie warunki ruchu i ograniczenia wynikające z bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z głównych celów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku, a tachograf jest głównym narzędziem sprawdzania zgodności z tymi przepisami. W tym kontekście przestrzeganie obowiązku ręcznej rejestracji przekroczenia granicy w żadnym wypadku nie może zagrażać obowiązkom i wymogom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego określonym w prawodawstwie unijnym i krajowym. Dlatego ocena tego, co stanowi „najbliższe możliwe miejsce zatrzymania” musi w pełni uwzględniać zasady i ograniczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w momencie, gdy kierowca decyduje, gdzie się w tym celu zatrzymać. W szczególności należy wziąć pod uwagę ewentualny brak dostępnych miejsc parkingowych na obszarach przygranicznych, aby uniknąć ryzyka powstania niebezpiecznych zatorów na takich obszarach” – czytamy w instrukcji opublikowanej przez Brukselę.

 

Komisja podaje przykłady:

Przykład 1: Pobocze lub pas awaryjny drogi nie powinny być uważane za „możliwe miejsce zatrzymania” wyłącznie w celu przestrzegania tego przepisu, ponieważ najprawdopodobniej stanowiłoby to naruszenie wymogów bezpieczeństwa drogowego, takich jak krajowe przepisy ruchu drogowego.

Przykład 2: Po przekroczeniu granicy kierowca widzi, że pas prowadzący na najbliższy parking jest zablokowany i/lub parking jest już zapełniony. W takiej sytuacji ma do wyboru dwie opcje: albo dołączyć do pojazdów na pasie, albo kontynuować swoją trasę. Jeżeli pierwsza opcja zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, takiego zatłoczonego parkingu nie należy uważać za „możliwe miejsce postoju” w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 165/2014. Kierowca powinien wybrać drugą opcję i kontynuować swoją trasę do następnego możliwego miejsca postoju. W konsekwencji ten sam parking może być „najbliższym możliwym miejscem postoju” dla jednego kierowcy, ale dla innego, który przejeżdża obok niego w innym czasie lub dacie – nie.

Komisja oczekuje zatem, że służby kontrolne, które ostatecznie będą egzekwować ten przepis w terenie, zastosują art. 34 ust. 6 lit. f) i art. 34 ust. 7 – uwzględniając obawy związane z bezpieczeństwem drogowym i elastyczność, jaką pociąga za sobą koncepcja „najbliższego możliwego miejsca postoju”. Dlatego sprawdzając przestrzeganie obowiązku rejestrowania przejść granicznych w tachografie, muszą brać pod uwagę wszystkie okoliczności ruchu i ograniczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podobnie od przedsiębiorstw transportowych oczekuje się, że odpowiednio poinstruują swoich kierowców, w jaki sposób mogą przestrzegać przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 561/2006(1) i dyrektywy (UE) nr 2020/1057.

Szczególne przypadki i za mała pamięć karty

Wytyczne Komisji komentuje niderlandzki związek przewoźników TLN. “Niestety nie obejmują one konkretnych przypadków, w których wpisanie kodu kraju jest niemożliwe lub bardzo uciążliwe (za każdym razem). Mowa tu na przykład o transporcie specjalnym, ryzyku włamań do pojazdu ze strony imigrantów na niektórych trasach czy o zakazie zatrzymywania się ze względu na wysoką wartość ładunku. KE nie omawia również transportu wokół przejść granicznych, gdzie granica jest często przekraczana” – ubolewa organizacja.

Dodatkowo TLN zwraca uwagę na pojemność pamięci na karcie kierowcy, na której można zarejestrować do 112 kodów krajów. Aby zapobiec pominięciu kodów krajów w danych do analizy, ważne jest, aby w odpowiednim czasie zgrać zapisy z karty kierowcy. Minimalny prawny okres na odczytanie karty kierowcy to 28 dni, ale TLN radzi swoim członkom, aby robili to częściej – co tydzień.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze