Sprawdź, jakie zmiany czekają kierowców i przewoźników zagranicą w 2020 r.

Sprawdź, jakie zmiany czekają kierowców i przewoźników zagranicą w 2020 r.

Nowe stawki opłat drogowych, płac minimalnych, wyższe mandaty i wzmożone kontrole ciężarówek to tylko niektóre ze zmian, jakie dotkną europejską branżę przewozową w tym roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Podwyżki opłat drogowych

Austria 

Zgodnie z informacją udostępnioną przez zarządcę austriackich autostrad Asfinag, od 1 stycznia br. obowiązują nowe, wyższe stawki myta w Austrii. Podstawowa taryfa wzrosła w tym kraju o 2,1 proc. Dostosowanie wysokości opłat od pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t oparte jest o zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych za rok 2018.

Z początkiem tego roku weszły w życie również zmiany dotyczące pojazdów ciężarowych spełniających normę emisji Euro 6. Od 1 stycznia są one obciążane w całości zewnętrznymi kosztami zanieczyszczenia powietrza (od początku do końca 2019 r. od ciężarówek tych pobieranych było tylko 40 proc. tych kosztów).

Natomiast pojazdy bezemisyjne – elektryczne lub napędzane ogniwami wodorowymi mają podlegać “znacznie obniżonym” stawkom. System opłat ma bowiem „nadal faworyzować najbardziej przyjazne dla środowiska ciężarówki”.

Dania, Holandia, Luksemburg i Szwecja

Pół roku od ostatniej podwyżki, ceny eurowiniet znów poszły w górę. Nowe stawki opłat drogowych w Danii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji obowiązują od 1 stycznia 2020 r. 

Zmiana stawek, która weszła w życie, dotyczy ciężarówek Euro 5. Roczna opłata za pojazdy tej kategorii z co najmniej czterema osiami została podniesiona z 1250 euro do 1327 euro. By zapoznać się z aktualnymi cenami, można skorzystać z kalkulatora.

Francja 

Stawki opłat drogowych nad Sekwaną rosną co roku zgodnie z umową operatorów z państwem. W odróżnieniu od Austrii, we Francji taryfy wzrosną dopiero 1 lutego br. Operatorzy będą mogli wówczas podnieść ceny o maksymalnie 70 proc. stopy inflacji. Wzrost stawek w 2020 r. wyniesie średnio 0,85 proc. (w 2019 r. wyniósł 1,9 proc.).

Jak donoszą francuskie media, operatorzy podniosą ceny odpowiednio o:

– COFIROUTE 0,71 proc.,

– SAPN 0,74 proc.,

– SANEF 0,75 proc.,

– APRR 0,87 proc.,

– ESCOTA 0,88 proc.,

– ASF 0,96 proc.,

– AREA 1,07 proc.

Hiszpania

Tegoroczne zmiany w hiszpańskich opłatach drogowych to nie tylko wzrost stawek. Wraz z końcem 2019 r. zakończył się okres trwania umowy koncesyjnej między władzami kraju a zarządcą dwóch odcinków ważnych autostrad. Mowa o ważnym dla ruchu międzynarodowego 373-kilometrowym fragmencie autostrady AP-7 łączącej Tarragonę i Alicante oraz AP-4 między Kadyksem i Sewillą. Autostrady z początkiem tego roku przeszły w ręce państwa i od 1 stycznia są darmowe.

Natomiast na większości płatnych autostrad, łącznie na 1270 km, należy się spodziewać wzrostu cen opłat. Średnio podniosą się one o 0,84 proc., czyli wyraźnie mniej niż w tym roku i poprzednim (1,67 proc. w 2019 r. i 1,91 proc, w 2018 r.). 

Rosja

Siedem miesięcy po podwyżce opłat w Rosji (o 14 kopiejek, czyli do 2,04 rubli za kilometr) w lutym należy się spodziewać dalszego wzrostu stawek. Indeksacja taryfy poboru opłat ma się bowiem odbywać 1 lutego każdego roku w ciągu najbliższych trzech lat. Podnosząc opłaty drogowe, władze będą uwzględniać roczną inflację na poziomie około 4 proc. Oznacza to, że od 1 lutego br. stawki w Płatonie wyniosą 2,2 rub (0,13 zł) za kilometr, a od 1 lutego 2021 r. – 2,35 rub (0,139 zł).

Ponadto władze zapowiedziały kontrolę zagranicznych przewoźników pod kątem uiszczania opłat za korzystanie z płatnych dróg w Rosji.

Wzrost płacy minimalnej w krajach UE

Francja

We Francji wzrosła z 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna (SMIC). Podniesione zotały stawki godzinowe płacy minimalnej dla pracowników delegowanych w kategoriach 118M-138M (tj. kierowcy pojazdów o dmc do 3,5 tony, kierowcy pojazdów ciężarowych o dmc od 3,5 do 11 ton, kierowcy pojazdów ciężarowych o dmc od 11 do 19 ton oraz kierowcy pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 19 ton).

Współczynnik Stawka godzinowa Stawka godzinowa Stawka godzinowa Stawka godzinowa Stawka godzinowa
nowozatrudniony po 2 latach* stażu pracy po 5 latach* stażu pracy po 10 latach* stażu pracy po 15 latach* stażu pracy
118-138 M 10,15 euro 10,3530 euro 10,5560 euro 10,7590 euro 10,9620 euro
150M (wysoko wykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych 10,39 euro 10,5978 euro 10,8056 euro 11,0134 euro 11,2212 euro

*Staż pracy naliczany na podstawie zatrudnienia w jednej firmie (która zatrudnia pracownika aktualnie).

Co istotne, zaświadczenia wygenerowane  z systemu SIPSI do 31 grudnia 2019 r. włącznie, zachowują swoją ważność do końca okresu oddelegowania danego pracownika.

Holandia

Zgodnie z holenderskimi przepisami układy zbiorowe (tzw. CAO) dla branży przewozowej i logistycznej obowiązują jedynie przedsiębiorców z Holandii, zagraniczni przewoźnicy muszą stosować w przypadku delegowanych kierowców ogólnie obowiązujące stawki minimalnej płacy. Po podniesieniu stawek 1 lipca 2019 r., kolejny wzrost przewidziano na 1 stycznia br.

Poniżej prezentujemy stawki za godzinę obowiązujące od 2020 r.

Pracownik w wieku 21 lat i starszy Pracownik w wieku 20 lat Pracownik w wieku 19 lat Pracownik w wieku 18 lat Pracownik w wieku 17 lat Pracownik w wieku 16 lat Pracownik w wieku 15 lat
36-godzinny tydzień pracy 10,60 euro 8,49 euro 6,36 euro 5,30 euro 4,19 euro 3,66 euro 3,19 euro
38-godzinny tydzień pracy 10,05 euro 8,05 euro 6,03 euro 5,03 euro 3,97 euro 3,47 euro 3,02 euro
40-godzinny tydzień pracy 9,54 euro  7,64 euro 5,73 euro 4,77 euro 3,77 euro 3,30 euro 2,87 euro

W przypadku nieprzechowywania dokumentów lub niestosowania się do przepisów dotyczących płacy minimalnej dla pracowników delegowanych na terytorium Holandii grozi kara administracyjna do 12 tys. euro.

Niemcy

Zgodnie z zaleceniem niemieckiej Komisji ds. płacy minimalnej, stawki minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia 2020 r. wzrosły do 9,35 euro. 

Przypominamy, że za naruszenie zapisów ustawy MiLoG grożą surowe grzywny: 

–  do 30 tys. euro za naruszenia związane z obowiązkiem właściwej dokumentacji, zgłoszeniem pracownika w portalu internetowym, tolerancją i współpracą w czasie kontroli;

do 500 tys. euro za niewypłacenie lub braku terminowej wypłaty stawki minimalnej dla pracownika lub pracownika podwykonawcy.

 Surowsze mandaty i wzmożone kontrole 

Dania

Duński rząd chce by drogi w kraju były wolne od niebezpiecznych pojazdów ciężarowych i autobusów. W związku z tym podniesione zostały stawki mandatów m.in. za niesprawne hamulce lub opony bez bieżnika.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia br. kary za poważne usterki zagrażające bezpieczeństwu w pojazdach ciężarowych są od 5 do 10 razy wyższe. Grzywna dla właściciela pojazdu lub przewoźnika wynosi obecnie do 10 tys. koron duńskich (ok. 5,7 tys. zł). Kierowca będzie natomiast karany grzywną w wysokości 5 tys. koron (ok. 2,8 tys. zł). Jeżeli kierowca i właściciel pojazdu to ta sama osoba, nakładana ma być tylko jedna grzywna. Kary będą jednak o wiele surowsze w przypadku kolejnych naruszeń. Szczegółowe informacje znajdziecie w naszym artykule na ten temat.

Z początkiem tego roku w Danii wejdą też w życie surowsze kary za nadmierną emisję hałasu – z 1 tys. do 2,5 tys. koron duńskich (ok. 1,4 tys. zł).

Dodatkowo Duńczycy zaostrzą w 2020 r. także kary za 45-godzinny odpoczynek w ciężarówce. Tamtejszy rząd pracuje nad przepisami, które przewidują aż dziesięciokrotny wzrost grzywny za to wykroczenie – z 1 tys. do 10 tys. koron duńskich dla kierowcy i z 2 tys. do 20 tys. koron duńskich dla przewoźnika. Termin wejścia w życie nowych przepisów nie jest jeszcze znany.

Hiszpania

Zgodnie z Planem Inspekcji 2020, który wszedł w życie z początkiem tego roku, hiszpańskie służby skupią się na manipulacjach tachografem, czasie pracy i odpoczynku kierowców. Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, właściwe organy zostały wyposażone w mobilne narzędzia kontroli drogowej pozwalające na wykrycie ewentualnych manipulacji inteligentnym tachografem bez konieczności zatrzymywania pojazdu – donosi portal talleres-dtcoplus.com.

Do tej pory tego typu kontrole prowadzone były jedynie w Niemczech.

Holandia

Zgodnie z „Dekretem w sprawie rocznych grzywien drogowych na 2020 r.”, część wykroczeń jest karana w Holandii wyższymi mandatami. Podwyżki stawek dotyczą przede wszystkim jazdy z nadmierną prędkością.

Zgodnie z dekretem, grzywny za przekroczenie limitu prędkości będą wynosiły:

Liczba kilometrów, o którą przekroczona została dozwolona prędkość Mandat za przekroczenie prędkości w  obszarze zabudowanym Mandat za przekroczenie prędkości w   obszarze zabudowanym, w strefie 30 km/h Mandat za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym Mandat za przekroczenie prędkości na autostradzie
5 km/h 35 euro 56 euro 32 euro 30 euro
10 km/h 72 euro 108 euro 68 euro 64 euro
20 km/h 194 euro 269 euro 185 euro 174 euro
25 km/h 263 euro 347 euro 248 euro 232 euro

 

W 2020 r. wzrosną również kwoty mandatów za przekroczenie prędkości w miejscach, gdzie prowadzone są roboty drogowe:

Liczba kilometrów, o którą przekroczona została dozwolona prędkość Mandat za przekroczenie prędkości w  obszarze zabudowanym Mandat za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym
5 km/h 56 euro 46 euro
10 km/h 108 euro 91 euro
20 km/h 260 euro 230 euro
25 km/h 347 euro 308 euro

 

Strefy ekologiczne i zakazy ruchu

Austria

1 stycznia 2020 r. Austriacy rozszerzyli sektorowy zakaz ruchu ciężarówek w Tyrolu. Po autostradzie Inntal pojazdy powyżej 7,5 t nie mogą  przewozić towarów z następujących nowych grup:

– papier i karton, 

– wapno i gips, 

– rury, przewody rurowe i profile drążone,

– zboża,

–  płynne produkty ropopochodne.

To niestety nie koniec zmian niekorzystnych dla przewoźników. Wraz z początkiem tego roku sektorowy zakaz ruchu objął także  ciężarówki spełniające normę emisji spalin Euro 6. Wyjątek będą stanowiły jedynie trucki Euro 6 wyposażone w technologię 6D.

Ponadto władze Tyrolu zwiększyły liczbę odpraw blokowych. W pierwszej połowie br. będzie ich aż 20. Ich terminy znajdziecie w naszym artykule na ten temat. 

Belgia

Zmian w zakazach ruchu związanych z ograniczeniem emisji w Belgii należy się spodziewać w tym roku w dwóch miastach – w Antwerpii, która zaostrzy przepisy i w Gandawie, która w tym roku ustanowiła strefę niskiej emisji (LEZ – Low Emission Zone). 

Do centrum Antwerpii oraz dzielnicy Linkeroever od początku tego roku bez rejestracji w systemie LEZ do strefy mogą wjeżdżać jedynie pojazdy spełniające odpowiednie normy, zarejestrowane w Belgii lub Holandii. Właściciele i kierowcy zagranicznych pojazdów muszą dokonać rejestracji na https://lez.antwerpen.be/?Taal=DE lub w automacie LEZ w Antwerpii. 

Informacje o tym, jakie pojazdy z zagranicy mają od 1 stycznia br. wstęp  do strefy znajdziecie a naszym artykule na ten temat.

Pojazdy nie spełniające norm będą mogły wjechać na teren LEZ po zakupie jednodniowej karty LEZ. Kartę można wykupić maksymalnie 8 razy w ciągu roku. Koszt  od marca br. to 35 euro.

1 stycznia 2020 r. także miasto Gandawa leżące północno-zachodniej Belgii wprowadza strefę LEZ, która obejmuje całe centrum miasta. Władze miasta wprowadziły tam ogólne ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Wjechać do strefy LEZ w Gandawie bez biletu ekologicznego, ale po dokonaniu rejestracji przez https://lez.stad.gent/en będą mogły:

– pojazdy benzynowe i napędzane LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm Euro 2, 3, 4, 5 i 6,

– pojazdy z silnikiem diesla spełniające wymogi norm Euro 5 i 6.

Pojazdy z silnikiem Diesla normy Euro 4 będą miały dostęp do strefy jedynie z biletem ekologicznym. 

Za złamanie zasad obowiązujących w LEZ zarówno w Gandawie, jak i w Antwerpii, grozi od 150 do 350 euro mandatu.

Holandia

Holendrzy ujednolicili prawo regulujące strefy ekologiczne, czyli tzw. “milieuzones”. Jednolite przepisy mają ułatwić życie kierowcom z kraju i z zagranicy. Do tej pory bowiem, w każdej z 13 stref ekologicznych (w Utrechcie, Eindhoven, w Amsterdamie, Rotterdamie, Hadze, Den Hertogenbosch, Bredzie, Delft, Arnhem, Lejdzie, Maastricht, Tilburgu i w Rijswijk) obowiązywały inne zasady i inne oznakowanie. Nowe regulacje oraz nowe znaki drogowe obowiązują w całej Holandii od 1 stycznia br., jednak holenderski resort infrastruktury wyznaczył okres przejściowy. Władze miast i gmin mają czas do 29 października br., by dostosować się do nowego prawa. Dlatego też, do tego czasu, przed wjazdem do “milieuzones” warto sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w konkretnej strefie. Lokalizacje stref ekologicznych tzw. milieuzones w Holandii znajdziecie na stronie Milieuzones.nl

Od 1 stycznia tego roku gminy i miasta posiadające strefę ekologiczną muszą wprowadzić żółtą lub/i zieloną strefę ekologiczną dla pojazdów z silnikiem diesla. Żółta obowiązuje samochody osobowe i dostawcze, natomiast zielona – pojazdy ciężarowe. Strefy w całym kraju mają być oznaczone następującymi znakami:

Do “milieuzones” mogą wjeżdżać tylko pojazdy ciężarowe spełniające normę emisji spalin Euro 4 i wyższe, a także auta osobowe oraz dostawcze klasy Euro 3 i wyższych.

Zmiany przepisów dotyczących opon zimowych

Niemcy

Nowe rozporządzenie w sprawie opon zimowych do samochodów ciężarowych i autobusów wejdzie w życie 1 lipca 2020 r. Zgodnie z nim, pojazdy ciężarowe będą musiały mieć opony zimowe nie tylko na kołach osi napędowych, ale również na osiach sterujących.

Nowy wymóg będzie dotyczył ciężarówek kategorii N2 i N3 (o dmc powyżej 3,5 t). Za oponę zimową według wspomnianego rozporządzenia uznaje się oponę z symbolem góry i płatka śniegu. 

Norwegia 

15 listopada 2020 r. (i 16 listopada 2020 r. na północy kraju) w Norwegii zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące opon zimowych do samochodów ciężarowych. Od tego dnia w ciężarówkach będą obowiązkowe opony z oznaczeniem 3PMSF, z charakterystycznym symbolem ze śnieżynką oraz trzema szczytami górskimi. Tym samym po Norwegii nie będzie już można jeździć na oponach oznaczonych skrótem M+S (Mud and Snow). 

Ponadto zmieni się sposób naliczania mandatów. Od przyszłego roku za każde z naruszeń związanych z ogumieniem zimowym i łańcuchami wystawiany będzie osobny mandat. 

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty