Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Ważna informacja dla właścicieli spółek – w najbliższą niedzielę upływa termin na podpisanie sprawozdania finansowego. Podpisy pod nim muszą zostać złożone najpóźniej do 31 marca 2019 r. Co ciekawe fakt, że ten termin upływa w niedzielę nie powoduje wydłużenia go do poniedziałku (1 kwietnia) i nie jest to wcale primaaprilisowy żart.

Na skutek nowelizacji prawa, która weszła w życie 1 października 2018 r., zmieniły się zasady dotyczące składania sprawozdań finansowych. Raporty muszą być teraz podpisywane elektroniczne i potwierdzone płatnym podpisem kwalifikowanym lub bezpłatnym profilem zaufanym (ePUAP).

Co istotne, nie ma już możliwości późniejszego podpisu sprawozdania (przez antydatowanie), co mogło mieć miejsce, gdy sprawozdania były składane w formie papierowej.

Ważne jest także to, że pod sprawozdaniem, po kolei, muszą podpisać się wszyscy członkowie organu zarządzającego (np. zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnicy w spółce komandytowej) oraz główny księgowy, czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców (spółki handlowe) składają sprawozdanie finansowe do e-KRS w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Nie ma już obowiązku przekazywania ich do Urzędu Skarbowego, zrobi to sam sąd rejestrowy.

Sprawozdanie finansowe po terminie? Kary mogą być bardzo surowe

Na spóźnialskich czekają kary. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

A jak stwierdził kiedyś Benjamin Franklin: „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.

Fot. Pixabay/Free-Photos

Baner szkolenie zniżka firma w Niemczach

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu