Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Od 15 marca bilans i rachunek zysków i strat trzeba będzie przekazać do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie elektronicznie. To wynik nowelizacji ustawy z 26 stycznia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw, która została podpisana przez prezydenta i czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

Wyjątkowo jeszcze za 2017 r. sprawozdania  będzie można wysłać w formie skanu. Należy wtedy sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjne, podpisać je i zeskanować tworząc elektroniczną kopię. Następnie należy podpisać tę kopię i zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych. Okres przejściowy trwa od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępni od 15 marca 2018 r. nowy system teleinformatyczny, za pomocą którego spółki będą mogły przesyłać skany swoich raportów.

Zgodnie z ustawą nowelizującą, przesyłane do KRS kopie dokumentów finansowych muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Zobacz, kto ma obowiązek składania sprawozdań do KRS

Przypomnijmy, że obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego ciąży między innymi na wszystkich spółkach handlowych, spółkach cywilnych, a także innych osobach prawnych. Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.

Niewątpliwie jest to rewolucyjna zmiana dla większości spółek, które do tej pory składały swoje sprawozdania wyłącznie w formie papierowej.

Fot. Fotolia

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu