KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Działając w ramach tzw. łańcucha dostaw można się natknąć na polisę OC przewoźnika drogowego z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w całym okresie ubezpieczenia. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Zobacz, jakie ryzyko się z tym wiąże.

Na rynku znane są dwa główne rozwiązania dotyczące sumy gwarancyjnej:

– na każde zdarzenie,

– na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W pierwszym przypadku suma ubezpieczenia na każde zdarzenie nie ulega pomniejszeniu o wypłacane odszkodowania, niezależnie od liczby szkód w okresie obowiązywania polisy. W razie szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i gdy dojdzie do każdej kolejnej, znów mamy do dyspozycji pełną wysokość sumy ubezpieczenia. I tak za każdym razem.

W tym rozwiązaniu problem może powstać wyłącznie wówczas, gdy suma gwarancyjna będzie stosunkowo niska i nie wystarczy na pokrycie pojedynczej szkody. Wysokość sumy gwarancyjnej jednoznacznie wynika z treści polisy i dla nikogo, kto choćby rzucił okiem na ten dokument, nie powinno to być zaskoczeniem.

Brak pewności, czy polisa nie wygasła

Inaczej jest w przypadku drugiego rozwiązania – sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia. Tu może nas spotkać poważny problem. Dlaczego? Każda wypłata odszkodowania pomniejsza sumę gwarancyjną, aż do jej całkowitego wyczerpania, co skutkuje wygaśnięciem polisy OCPD.

Jeśli przewoźnik legitymuje się tego rodzaju polisą OCPD, to jego kontrahent w ramach łańcucha dostaw: załadowca, spedytor czy przewoźnik-zleceniodawca, tak naprawdę nigdy nie wie, jaka jest w danym momencie rzeczywista wysokość sumy gwarancyjnej.

Co więcej, nie ma żadnej pewności, czy taka polisa w ogóle jest jeszcze aktywna w dniu jej weryfikacji, ponieważ kumulacja odszkodowań może doprowadzić do jej wygaśnięcia. Brak pewności jest bardzo dużym minusem tego rozwiązania.

Lepiej unikaj OCPD z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w całym okresie ubezpieczenia

Czy jest jakiś sposób żeby sobie z tym problemem poradzić? Niestety, nie ma żadnego stuprocentowego rozwiązania. Należałoby poprosić ubezpieczyciela o wydanie zaświadczenia o aktualnej szkodowości, ale i to nie daje całkowitej pewności. Obraz szkodowości w ubezpieczeniach transportowych potrafi się zmieniać bardzo dynamicznie, z dnia na dzień, a poza tym, nie jest to rozwiązanie dostępne od ręki. Sytuacja jest tym bardziej nieciekawa, im niższa jest suma gwarancyjna, ponieważ wówczas ryzyko wygaśnięcia polisy OCPD jest największe.

Radzimy, by raczej unikać tego rodzaju rozwiązań i pozwolić, by ten rodzaj ubezpieczenia zniknął z rynku ubezpieczeń transportowych. Polisa OC przewoźnika drogowego z sumą ubezpieczenia na każde zdarzenie jest najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem.

W kolejnych artykułach cyklu o OCPD, będziemy systematycznie omawiać szczegółowo inne zagadnienia dotyczące klauzul szczególnie ważnych z punktu widzenia załadowców oraz przewoźników.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu